Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie

Moja historia

Podstawowym celem statutowym Towarzystwa Ratowania Kultury w Nowej Hucie jest udzielanie pomocy wszelkim działaniom związanym z organizacją i upowszechnianiem kultury w Nowej Hucie, w tym także działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Towarzystwo wspólnie z Ośrodkiem Kultury im. Cypriana Kamila Norwida organizuje imprezy kulturalne i edukacyjne, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne. Współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych nr 14, Przedszkolem Specjalnym nr 100, Przedszkolem nr 99 (dzieci niesłyszące), Szkołą Podstawową nr 89 i 105 - integracyjne. Od 2004 r. Towarzystwo było współorganizatorem, a od początku 2005 r. głównym realizatorem projektu "Zatańcz ze mną" skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Aktywność

Ostatnio widziany 1 rok temu