Stowarzyszenie Jesteśmy

Moja historia

Stowarzyszenie Jesteśmy powstało na początku tego roku. Wyrosło ze spotkań "Grupy Wsparcia Jesteśmy" która spotyka się w Krakowie przy ul. Długiej od 29 maja 2014. Spotkania w których uczestniczy nawet ponad 20 osób dotyczą wielu problemów, z którymi boryka się prawie każdy. W stowarzyszeniu chcemy poszerzyć i rozwinąć to co robimy na Grupie. Więcej informacji o nas można zobaczyć na stronie internetowej https://stowarzyszeniejestesmy.org/ lub na facebookowej stronie Grupy https://www.facebook.com/grupawsparciajestesmy

Aktywność

Ostatnio widziany 6 miesięcy temu