Askalon Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Krotoszyńskiej

Moja historia

Jestem społecznikiem mieszkającym w Krotoszynie. Od najmłodszych lat działam w harcerstwie, przez 26 lat prowadziłem wspaniałą 23 Drużynę Starszoharcerską SKAUT, byłem też komendantem Hufca ZHP w Krotoszynie, a także członkiem Głównej Kwatery ZHP w Warszawie. Zawodowo jestem pedagogiem i działam wspólnie innymi pasjonatami w Młodzieżowym Klubie Środowiskowym oraz Pracowni Socjoterapii. Każdego dnia tworzymy zespołem i młodzieżą wspaniały świat pasji i zainteresowań. U nas można przyjść do studia muzycznego, na siłownię, na zajęcia wizażu, brazylijskiego jujitsu, fantastyki oraz teatru ognia. Tym ostatnim zajmuję się osobiście i mam tam najwspanialszych młodych artystów na świecie. Razem tworzymy spektakle i występujemy. Mieszkańcy Krotoszyna obdarzyli mnie tez zaszczytem i obowiązkiem reprezentowania ich w Radzie Miejskiej gdzie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Społecznej. Mam też wspaniałą żonę Dominikę, z którą dzielę pasję wychowania młodych pokoleń.

Aktywność

Ostatnio widziany 1 rok temu