Zostań Piotrusiem Panem dla Nibylandii

Kampania się zakończyła

0%

postęp

30

z 4500 PLN
do końca (22-06-2018 g. 00:05)

zbiórka ciągła
Teledysk ma na celu zebrać środki, na produkcje teledysku i wsparcie placówki Nibylandia (świetlica socjoteraputyczna) oraz zdobycie sponsora

Nibylandiaproject-0f405a29-f337-42d2-82d6-8117b07c3f041487166918-content-0x0.jpg


Pragniemy wesprzeć świetlicę socjoterapeutyczną "Nibylandia", a jednocześnie zapewnić przygodę, którą dzieci z Nibylandii będę długo pamiętać!


Nasz cel to nagranie piosenki, w której dzieci będą śpiewały chór! Będzie to dla nich doznaniem przygody pełnej ekscytacji i odskocznią od smutnej rzeczywistości. Będą one brały udział w całej produkcji i zobaczą, jak działa sfera muzyków od kuchni.

Naszym celem jest, aby opiekunki dzieci nie musiały martwić się o zapewnienie podstawowych potrzeb. Mają teraz ogromny problem, ponieważ nie udało się wygrać konkursu, więc pozostali bez środków na utrzymanie placówki.


Kilka słów o świetlicy


Nibylandia to bezpieczne miejsce, gdzie dzieci otrzymują profesjonalną pomoc pedagogiczną i wsparcie terapeutów. Tutaj czują się bezpiecznie, tutaj odzyskują swoje dzieciństwo a zarazem uczą się odpowiedzialności. Tutaj mogą tworzyć i doświadczać satysfakcji płynącej z udanego dzieła. Tutaj uczą się, słów mogę i chcę. A zapominają słów nie umiem i boję się. Tutaj są kochane.

Dzieci objęte są przede wszystkim działaniami opiekuńczo-wychowawczymi. Prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, służące nadrabianiu zaległości szkolnych i wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Dzięki różnorodnym terapiom zajęciowym dzieci mają okazję do przełamywania barier rozwojowych oraz do odkrywania własnych talentów a przez to również do podniesienia samooceny.

Terapie zajęciowe stwarzają też wiele możliwości do prawidłowego odreagowania emocjonalnego, co jest szczególnie ważne zważywszy z jakimi trudnościami życiowymi muszą zmagać się nasze dzieciaki.

Dzieci objęte są również oddziaływaniami socjoterapeutycznymi. Tematyka zajęć jest dopasowana do wieku i potrzeb dzieci. Dajemy im szansę na lepszą dorosłość.

 

Świetlica mieści się na poznańskim Dębcu.


Kilka słów o nas


 Każdego dnia walczymy dla swoich podopiecznych o fundusze na pokrycie ogromnych kosztów zagranicznych operacji, leczenia, rehabilitacji czy też ubóstwa. Tylko dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli możemy realizować nasze plany i pomagać.

WYKONAWCY:
EVTIS
project-0f405a29-f337-42d2-82d6-8117b07c3f041487195473-content-0x0.jpgMASSEY

project-0f405a29-f337-42d2-82d6-8117b07c3f041487195572-content-0x0.jpg


HICE

project-0f405a29-f337-42d2-82d6-8117b07c3f041487195627-content-0x0.jpg


SZCZYPIOR

project-0f405a29-f337-42d2-82d6-8117b07c3f041487195682-content-0x0.jpg


ORAZ DZIECI Z NIBYLANDII

project-0f405a29-f337-42d2-82d6-8117b07c3f041487195789-content-0x0.jpg

Na chwilę obecną mamy tekst i bit do nagrania. Zbieramy na studio, teledysk, wydanie płyty oraz doraźną pomoc dla dzieciaków.