Zlot Paintball dla Ośrodka Opiekuńczego Ufność

Kampania się zakończyła

0%

postęp

0

z 50000 PLN
do końca (29-07-2018 g. 17:20)

zbiórka ciągła
Zbieramy środki dla ciężko chorych porzuconych niemowlaków będących pod opieką Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Częstochowie.

V Zlot Paintball dedykujemy dzieciakom z Ośrodka Ufność w Częstochowie.

Poniżej znajdziecie info o ich działalności.

Wesprzyjmy ich przy okazji integracji naszego środowiska

Liczymy na wsparcie finansowe i rzeczowe. jeżeli macie jakiś sprzęt który moglibyście ofiarować, będziemy robić licytacje i sprzedawać go aby zasilić konto ośrodka

Pokażmy razem. że środowisko paintballowe ma wielkie serce. 

z poważaniem 

franu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” funkcjonuje jako zrzeszenie ludzi pragnących nieść fachową opiekę i pomoc przede wszystkim ludziom przewlekle chorym, porzuconym noworodkom oraz osobom najbardziej potrzebującym pomocy w środowisku rodzin bezrobotnych, patologicznych, niepełnych oraz osób niepełnosprawnych.

Organizacja powstała dzięki wrażliwości i ogromnemu sercu grupy pielęgniarek, które podczas wieloletniej pracy na oddziałach noworodkowych stykały się z eskalacją porzucania nowonarodzonych dzieci przez rodziny biologiczne. Pielęgniarki te nie mogły już dłużej bezczynnie przyglądać się dramatom maluchów zabieranych do domów dziecka i postanowiły zaproponować rozwiązanie alternatywne dla dotychczas istniejących.

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci

Nasz ośrodek jest zakładem opieki długoterminowej dla najmłodszych dzieci  noworodków i niemowląt znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, tzn. pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców, chorych z obciążeniami zdrowotnymi.

Powołując placówkę możemy zapobiec tragicznym przypadkom dzieciobójstwa czy wyrzucaniu noworodków na śmietnik.

Do chwili obecnej prawie 600 dzieciaków znalazło za pośrednictwem naszym oraz Ośrodków Adopcyjnych, z którymi ściśle współpracujemy, nowe kochające rodziny. Kilkanaście dzieciaków ze znacznymi obciążeniami zdrowotnymi trafiło do rodzin zagranicznych.

Priorytetową sprawą dla nas jest jak najszybsze umieszczanie maluchów w nowych środowiskach rodzinnych, tak aby zminimalizować „niekorzystny” czas pobytu dziecka w placówce. Duża część podopiecznych trafia do naszej placówki ze środowisk marginalnych.

Obejmujemy opieką nie tylko porzucane dzieciaki, ale również samotne matki znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, służymy im pomocą psychologiczną oraz  niejednokrotnie wsparciem rzeczowym.

W czasie pobytu w zakładzie tworzymy odpowiednie standardy opieki przez:

  • tworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju zapewniając całodobową opiekę: właściwe warunki socjalne i opiekuńcze (eliminowanie objawów choroby sierocej),
  • zapewnienie opieki medycznej i wczesnej diagnozy stanu zdrowia dziecka,
  • umożliwienie dzieciom oczekującym na adopcję kontaktu z ich przyszłymi rodzicami adopcyjnymi,
  • umożliwienie i pomoc rodzicom adopcyjnym w fizycznym i psychicznym kontakcie z dzieckiem – praktyczna wiedza na temat pielęgnacji i opieki nad niemowlakiem – możliwość przebywania z dzieckiem całą dobę.

Dzięki nawiązanej współpracy z Klinikami z całej Polski, mamy możliwość niesienia pomocy najbardziej pokrzywdzonym przez los niemowlakom, które od pierwszych chwil życia skazane są na „społeczne sieroctwo”.

Placówka mieści się w Częstochowie przy ul. Michałowskiego 30 b.