Kampania się zakończyła

3%

postęp

1250

z 40000 PLN
do końca (05-06-2020 g. 05:20)

zbiórka ciągła
Wesprzyj udział seniorów i seniorek o niskich emeryturach w rehabilitacji i leczeniu w ośrodkach sanatoryjnych. Podaruj im zdrowie!

Wsparcie anonimowe

21 August 2017

Wsparcie anonimowe

26 January 2018

. NOVUMEDICAL

26 February 2018

1michal.adamczyk

03 September 2018