Zbiórka adwokatów na pomnik gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego

Kampania się zakończyła

0%

postęp

540

zebrano w PLN
do końca (31-07-2019 g. 23:59)

zbiórka ciągła
3 sierpnia 2018 r. zmarł bohater narodu polskiego, generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Razem zbudujmy Jego pomnik, w miejscu, w którym dowodził kompanią „Motyl”.

Odszedł bohater, którego słowa poruszały miliony

3 sierpnia 2018 r. w wieku 101 lat zmarł bohater Rzeczypospolitej, gen. Zbigniew Ścibor-Rylski ps. „Motyl”. Za bohaterską postawę bojową podczas II wojny światowej został dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

W 1. rocznicę Jego śmierci Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego wspólnie ze Związkiem Powstańców Warszawskich, planują odsłonić pomnik tego wielkiego bohatera. Pomnik będzie zlokalizowany w parku im. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na Powiślu Czerniakowskim, w miejscu zaciętych powstańczych walk, w których brał udział ówczesny kapitan „Motyl”.

Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był wieloletnim Prezesem Związku Powstańców Warszawskich oraz Honorowym obywatelem Warszawy. Do końca życia pełnił rolę przywódcy i jednego z najwyższych autorytetów środowiska Powstańców Warszawskich. Był wielkim warszawiakiem, którego przemówienia poruszały wielu ludzi.

Nie pozwólmy, aby pamięć o Nim zaginęła. Upamiętnijmy generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. To życzenie Powstańców Warszawskich, które my adwokaci Rzeczypospolitej musimy spełnić.

Szlak bojowy wielkiego bohatera

 • 1939 r.  ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w stopniu sierżanta podchorążego,
 • wrzesień 1939 r. – awansował do stopnia podporucznika i walczył m.in. w Samodzielnej Grupie Organizacyjnej „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga,
 • lipiec 1940 r. – uciekł z niemieckiej niewoli,
 • wrzesień 1940 r.  rozpoczął działalność konspiracyjną w Warszawie. Otrzymał nowe dokumenty na nazwisko „Zbigniew Jankowski”. Komenda Główna AK nadała mu także pseudonim, „Motyl”,
 • 1943 r. – został skierowany do Okręgu Wołyń, gdzie kierował obsługą zrzutów. Przeszedł szlak bojowy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, biorąc udział w ciężkich walkach z siłami UPA oraz wojskami niemieckimi. Odznaczył się w walkach, za co 3 maja 1944 r. po raz pierwszy uhonorowany został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari,
 • lipiec 1944 r. – wezwany do Komendy Głównej AK w Warszawie, gdzie odpowiadał za odbiór zrzutów w Warszawie oraz udział w przygotowaniach do planowanego powstania w stolicy,
 • we wrześniu 1944 r. w okolicach obecnego Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego toczyły się ciężkie powstańcze walki z udziałem batalionu „Czata 49”, w którym dowódcą kompani był kapitan Zbigniew Ścibor-Rylski,
 • „Motyl” był jedynym oficerem Armii Krajowej dowodzącym oddziałem (batalionem) berlingowców, którzy idąc na pomoc Powstaniu utworzyli Przyczółek Czerniakowski,
 • 18 września 1944 r. kpt. "Motyl” został wyznaczony na dowódcę wszystkich oddziałów powstańczych na ul. Wilanowskiej, gdzie mieścił się sztab „Radosława”. Zbigniew Ścibor-Rylski był wówczas jednym z jego najbliższych oficerów.
 • 2 października 1944 r. Zbigniew Ścibor-Rylski ps. "Motyl" zakończył udział w Powstaniu awansem na stopień majora,
 • po upadku Powstania „Radosław” utworzył z najbliższych swoich współpracowników, w tym „Motyla”, grupę oficerów, która miała kontynuować działalność konspiracyjną,
 • głównym ich zadaniem była obserwacja sytuacji na terenie kraju. Jednocześnie cały czas utrzymywali kontakt z „Radosławem”, który kierował siecią wywiadowczą w okolicach Częstochowy i Krakowa,
 • 7 maja 1945 „Motyl” zakończył działalność konspiracyjną, po czym pod zmienionym nazwiskiem wyjechał do Poznania, gdzie rozpoczął nowe życie.

Generał Zbigniew Ścibor-Rylski całą wojnę bohatersko walczył o wolną Polskę, otrzymując za to najwyższe odznaczenia bojowe. Nie zapomnijmy o Nim i przekazujmy Jego historię kolejnym pokoleniom. Cześć jego pamięci.

Pozwolenie na budowę pomnika

14 lutego 2019 r. Rada Warszawy jednogłośnie zagłosowała za budową pomnika w parku im. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na Powiślu Czerniakowskim. Uchwała rady to ostatnia formalność, która umożliwia nam budowę pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. 

Finansowanie budowy pomnika

Koszt budowy pomnika generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego szacowany jest na ponad 250 tys złotych.

Prace rzeźbiarskie i kamieniarskie realizowane są przez doświaczone i renomowane firmy, które zapewniły terminowość i profesjonalność wykonania projektu. 

Większość pieniędzy na realizację projektu będzie pochodzić od firm/instytucji oraz ze środków własnych Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Wsparcie finansowe zapewnia również Naczelna Rada Adwokacka. 

Chcemy prosić Państwa o wsparcie projektu, nawet symboliczne.

project-c6a8b503-fc1a-4bf3-a584-7617971875b41552565078-content-0x0.png

Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego       

Jesteśmy młodą fundacją, która powstała w listopadzie 2017 r., a jej założycielami są Powstańcy Warszawscy i społecznicy. Działamy krótko, ale intensywnie – nasi bohaterowie mają coraz mniej czasu na naszą pomoc.

Fundacja istotnie przyczyniła się do uhonorowania żołnierzy Powstania Warszawskiego nagrodą pieniężną 1944 zł, która została wypłacona już dwukrotnie. Opiekujemy się miejscami pamięci związanymi z II wojną światową, w tym działamy na rzecz rewitalizacji tablic pamięci według projektu Karola Tchorka.

Fundacja wraz z Związkiem Powstańców Warszawskich, angażuje się w pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących Powstańców. Organizujemy m.in. wydarzenie "Serce dla Powstańców", podczas którego wręczamy potrzebującym Powstańcom paczki świąteczne. 

Opiekujemy się grobami naszych bohaterów, które podczas cyklicznych akcji porządkujemy. Walczymy również o zmianę prawa, tak aby niemożliwe było likwidowanie Powstańczych grobów. Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego prowadzi także działalność oświatową i wydawniczą. 

Dzięki także Państwa wsparciu finansujemy już renowację grobowca, w którym spoczął gen. Zbigniew Ścibor-Rylski wraz z małżonką, bohaterką Armii Krajowej, Zofią Rapp-Kochańską:

https://polakpomaga.pl/kampania/ratujmy-grob-bohaterki-ak-i-powstania-warszawskiego

Adwokatura Polska

Adwokatura Polska jest samorządem zawodu zaufania publicznego, skupiającym adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce. Jako organizacja prospołeczna włącza się w liczne inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości prawnej, umacnianie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie się w akcja państwowe i patriotyczne.

Historia Adwokatury od zawsze wpisana była w historię Polski. Po odzyskaniu niepodległości adwokaci wnieśli wielki wkład w budowę państwa polskiego. Pełnili najwyższe funkcje w państwie – byli premierami, ministrami, prezydentami miast, prezesami sądów. Walczyli również na froncie – byli w szeregach Legionów Polskich, walczyli w I i II wojnie światowej. W latach 1939-1945 stan liczebny Adwokatury zmniejszył się o ponad połowę. Spośród aplikantów adwokackich odsetek ten był jeszcze większy i wynosił nawet ponad 90% – w przypadku izby warszawskiej. Głównie stracili oni życie w Powstaniu Warszawskim. Z tego też powodu Naczelna Rada Adwokacka postanowiła wesprzeć inicjatywę powstania pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, bohatera Powstania Warszawskiego i prezesa Związku Powstańców Warszawskich, który zmarł 3 sierpnia 2018 r. Tym samym adwokaci chcą oddać cześć wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Kontakt z nami

ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa

E-mail: biuroprasowe@fpbp.pl

Facebook: www.facebook.com/FundacjaPamieciPowstancow/

Twitter: https://twitter.com/pamieci