Wspieranie Twórczego Rozwoju Dziecka

Kampania się zakończyła

1%

postęp

100

z 8000 PLN
do końca (21-02-2019 g. 06:29)

zbiórka ciągła
Wesprzyjcie rozwój Zagrody na rzecz dzieci z mniejszym dostępem do zajęć. Dzięki Wam będą uczestniczyć w naszym programie Wspierania Twórczego Rozwoju Dziecka.

Fundacja "MOŻLIWOŚCI I SZANSE" działająca w Zalesiu prowadzi od kilku miesięcy ZAGRODĘ EDUKACYJNĄ "Kozy, Ptaki i Inne Cudaki". Nasze działania możesz śledzić na naszym fan page'u na facebooku. Chcielibyśmy jednak robić jeszcze więcej :)

Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli rozszerzyć naszą ofertę, dalej rozwijać naszą działalność. Dołączcie do Przyjaciół naszej Zagrody :)

W Zagrodzie na rzecz dzieci wiejskich, mających mniejszy dostęp do zajęć wspomagających ich rozwój realizujemy program "Wspierania Twórczego Rozwoju Dziecka" w oparciu o kontakt z naszymi zwierzętami, zdobywanie wiedzy o nich oraz inspirację, wartościowe doświadczenia i emocje płynące z tego kontaktu. Celem kampanii są działania na rzecz rozwoju dziecka wiejskiego oraz zwiększania jego szans i możliwości życiowych.

Rodzicom proponujemy zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych i wspierania rozwoju dziecka.

            

Nasza zagroda jest bardzo młoda i z powodu skromnych środków finansowych ma obecnie jeszcze ograniczone możliwości realizowania tego, co chcielibyśmy dać dzieciom i ich rodzicom. Gromadzimy więc środki na zakup projektora multimedialnego, doposażenia naszej stodoły – świetlicy w stoły i ławy do zajęć, zakup artykułów papierniczych, remont dodatkowej toalety. Naszym marzeniem i ważnym celem jest także zgromadzenie środków finansowych na zakup osiołka do onoterapii. Zwierzęta te bardzo sprawdzają się szczególnie w zajęciach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, do których także kierować chcemy naszą ofertę pomocy.