Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzowie Wlkp.

Kampania się zakończyła

0%

postęp

320

z 100000 PLN
do końca (03-03-2021 g. 21:50)

zbiórka ciągła
25 lat działalności to 150 osób w 9 pracowniach. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, która rehabilituje społecznie i zawodowo.

Kilka słów o naszych potrzebach

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej od 25 lat posiada 9 pracowni tematycznych w których uczestniczy 45 uczestników. Po  tylu latach nadszedł czas na przeprowadzenie kapitalnego remontu. Koniecznie potrzeba wymienić 30 okien, 27 par drzwi oraz instalację grzejną (kaloryfery). Zrobiony kosztorys opiewa na kwotę 315 000 tys. złotych. Zdobyliśmy 200 mkw. terakoty, 50 grzejników, został naprawiony dach nad całymi warsztatami i czynimy dalsze starania w pozyskaniu materiałów. Bardzo pilne są potrzebne wyżej wymienione materiały oraz farby do malowania zewnętrznego oraz wewnętrznego, najtrudniejsze i pod względem finansowym są wszystkie komponenty potrzebne do remontu. Prace wykonywać będą pracownicy warsztatu razem z pomocnikami – uczestnikami WTZ. W roku 2020 obchodzimy 25-lecie istnienia WTZ i przez ten czas w warsztatach przebywało ponad 150 osób, które nabyły w nim wiedzy i sztuki życia codziennego.

Cel kampanii

Celem kampanii jest zbiórka pieniędzy w kwocie 100 000 złotych, potrzebnych na przeprowadzenie remontu i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach prowadzonych warsztatów, a także wyposażenie pracowni o niezbędne elementy do poprawy funkcjonowania.

Podana kwota pozwoli zaspokoić część potrzeb remontowych  m.in. wymianę okien i drzwi, przygotowanie podjazdów, remont toalet pod kątem osób niepełnosprawnych.

Kim jesteśmy?

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Gorzowie Wlkp. jest placówką, która już od prawie 25 lat wspiera osoby niepełnosprawne. To miejsce, w którym niepełnosprawni każdego dnia korzystają z rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej. Dla podopiecznych jest to również przestrzeń, w której mogą być w pełni sobą  gdzie nikt ich nie ocenia, nie krytykuje, nie poniża. To właśnie w WTZ nawiązują wieloletnie przyjaźnie i uczą się funkcjonować wśród innych ludzi.

Dzięki zajęciom, w których regularnie uczestniczą, uczą się radzenia sobie z wieloma życiowymi problemami, które dotykają ich częściej, niż osoby zdrowe. Oprócz tego rozwijają swoje talenty i pasje, odkrywają swoją wartość i wzmacniają różnego rodzaju umiejętności. WTZ stał się dla wielu osób niepełnosprawnych drugim domem, w którym czują się u siebie. To miejsce, z którym związało się wiele ludzkich serc.

Jak to możliwe?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, Warsztat Terapii Zajęciowej to miejsce szczególne, w którym niepełnosprawni podopieczni mogą wyrażać siebie oraz uczyć się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Podopieczni WTZ, przez 25 lat działalności odnieśli wiele sukcesów w różnych dziedzinach – od sportu, po osiągnięcia wokalno-teatralne. Tych sukcesów jest tak wiele, że nie sposób wymienić tutaj wszystkich! Każdy dyplom i puchar zdobyty przez osoby niepełnosprawne jest niezwykle cenny, bo przypomina o ich ogromnej wartości pomimo odmienności.

Budżet kampanii

Kwota 100 000 złotych jest potrzebna do przeprowadzenia gruntownego remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej, w celu poprawy warunków przebywania w nim osób niepełnosprawnych. Remont będzie obejmował między innymi wymianę wszystkich okien i drzwi, remont pracowni oraz łazienek, stworzenie podjazdów i zamontowanie nowych poręczy. Oprócz tego zostaną zamontowane nowe grzejniki oraz wymienione meble. Wszystko po to, by niepełnosprawni czuli się w swoim środowisku swobodnie i nie musieli zmagać się z żadnymi przeszkodami.