Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzowie Wlkp.

Kampania się zakończyła

0%

postęp

320

z 100000 PLN
do końca (30-09-2020 g. 10:05)

zbiórka ciągła
25 lat działalności to 150 osób w 9 pracowniach. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, która rehabilituje społecznie i zawodowo.
aleksrosa

27 June 2019

projektodawca

Hanna Horbacz