WSPARCIE DZIECI OFIAR PRZEMOCY

Kampania się zakończyła

0%

postęp

0

z 15000 PLN
do końca (31-05-2018 g. 07:37)

zbiórka ciągła
TRW od 26 lat wspiera społecznie rodziny najuboższe z Podkarpacia. Obecnie zrzeszamy ponad 2400 takich rodzin. Wśród nich są rodziny dysfunkcyjne.

Kim jesteśmy? 

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych jest organizacją społeczną, która powstała 26 lat temu. Naszym celem statutowym jest wspieranie najuboższych rodzin z Podkarpacia. Obecnie zrzeszamy ponad 2400 rodzin. Wśród nich są rodziny wielodzietne, niepełne, dysfunkcyjne (około 200) oraz osoby samotne i seniorzy.

Nasza działalność

Od 24 lat prowadzimy świetlicę, w której dożywiamy dzieci. W ramach jej działalności przeprowadzonych był szereg akcji profilaktycznych jak: "Dorastam bezpiecznie", Stop uzależnieniom", "Nie przemocy", "Zły Dotyk " i wiele innych. Organizujemy też imprezy okolicznościowe, pogadanki i prelekcje. W naszej działalności zawsze na pierwszym miejscu były dzieci, a już szczególnie te pokrzywdzone przez los, rodziny. W czasie wakacji przygotowujemy dla dzieci kolonie, wycieczki, obozy. Z tej formy wypoczynku skorzystało ok. 3 tysięcy podopiecznych TRW. Przez cały rok zbieramy żywność, odzież, sprzęt AGD i przekazujemy je potrzebującym, jak również wydajemy wyprawki szkolne. Podczas 2017 roku wydałyśmy:

– 40 ton marchwi i jabłek,
– 7,5 tony żywności w formie paczek,
– ok. 180 paczek mikołajowych,
– ok. 2 tony odzieży używanej,
– zeszyty dla dzieci, które nie otrzymują środków z programu 500 +. 

Bierzemy udział we wszystkich akcjach charytatywnych  ogólnopolskich jak: "Podziel się posiłkiem", "Pomóż dzieciom przetrwać zimę ", zbiórkami żywności z Bankami Żywności. Wspieramy również leczenie chorych  w ciągu 4 lat wydałyśmy talony do aptek na kwotę 84.000 złotych, dzięki projektowi "Dbamy o zdrowie", na który pozyskaliśmy 50% dotacji. Dwukrotnie organizowałyśmy turnus terapeutyczny dla 70 dzieci – ofiar przemocy. 

Wszyscy działamy na zasadzie wolontariatu. Wśród nas są m.in. pedagodzy, lekarze, prawnicy, kuratorzy, terapeuci. Za naszą działalność otrzymaliśmy wiele nagród od władz lokalnych i od kapituły przy Prezydencie RP. 

Do kogo trafi wsparcie?

Wsparcie ze zbiórki będzie przeznaczone na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 30 dzieci – ofiar przemocy oraz na wsparcie leczenia dzieci po przejściach. Turnus rehabilitacyjny organizujemy po raz trzeci. Będzie on prowadzony nad morzem w Darłówku Wsch. w Ośrodku Wypoczynkowym "Urszula". Udział w turnusie weźmie 30 dzieci w wieku 9-17 lat.

Turnus poprawadzą doświadczeni terapeuci, psycholodzy (6 osób). Wiemy z doświadczenia, że taki wyjazd musi odbyć się jak najdalej od domu i osób, które skrzywdziły naszych podopiecznych. Dzieci są po wstępnej terapii w ośrodkach, poradniach, które jednak niewiele dały. Wśród dzieci są te wykorzystywane seksualnie, bite, poniżane. Dzieciaki otwierają się  bardzo powoli – musi być ku temu dobry grunt. 

Dla nas ważne jest, aby każdy terapeuta  pracował z 5 dzieci codziennie przynajmniej 1-1,5 godziny. Jeżeli przynajmniej 60-70% dzieci pozbędzie się lęków, traumy, to uznamy turnus za udany. Terapeuci mają duże doświadczenie w pracy z takimi dziećmi. Są to osoby nam znane i polecane przez pedagogów szkolnych. 

Nasze doświadczenie

Nasza organizacja zajmuje się kwestią przemocy od ponad 12 lat. Realizowałyśmy rządowy program Pani Minister Magdaleny Środy. Zorganizowałyśmy pogadanki, prelekcje w szkołach i domach kultury. Wydałyśmy ulotki, jak i materiały informacyjne. Z doświadczenia wiemy, iż najbardziej w rodzinach dysfunkcyjnych cierpią dzieci. Ich trauma jest największa. Wiele z nich ma nerwicę, cierpi na moczenia nocne, są dziećmi zamkniętymi w sobie. 

Już 2 razy organizowane były turnusy dla takich dzieci, z dala od domów. Wiemy od psychologów, pedagogów, że rezultaty takich działań są dobre. Nie udało nam się wszystkim pomóc, ale wielu z nich tak. Ponieważ ten problem istnieje nadal, staramy się  pomóc i tym dzieciom, które w takiej terapii nie brały udziału. 

Budżet Kampanii 

Całkowity budżet na ten projekt wynosi 54400 złotych. Część tej kwoty już mamy zapewnione w ramach dotacji z Fundacji, z Kuratorium w Rzeszowie mamy też otrzymać 8-10 tysięcy. Ciągle brakuje nam ponad 20000 złotych. 


Jak wygląda kwestia wydatków:

1. 28400 zł zapłacimy za pobyt dzieci w ośrodku (wyżywienie i zakwaterowanie)
2. 6000 zł to symboliczna zapłata dla terapeutów
3. 5600 zł to bilety wstępu zwiedzanie (m.in. Zamku Książąt Pomorskich, zoo, Koszalina), nagrody, dyplomy, rejs statkiem, apteczka oraz nieprzewidziane wydatki (czasami trzeba dziecku kupić buty, ubranie itp.)