Wsparcie Drużyny Woltyżerki Stowarzyszenia Lajkonik Poznań

Kampania się zakończyła

4%

postęp

720

z 17000 PLN
do końca (09-07-2020 g. 19:15)

zbiórka ciągła
Bardzo Państwa prosimy o finansowe wsparcie drużyny woltyżerki, która składa się z 20 zawodników w wieku 6-18 lat. Nasze marzenie to ponowny udział w zawodach.

Brak aktualności