Wózek elektryczny dla Miłosza

Kampania się zakończyła

1%

postęp

360

z 28000 PLN
do końca (19-10-2017 g. 12:47)

zbiórka ciągła
Wesprzyjcie Miłosza w zakupie wózka elektrycznego, który stanowi dla niego szansę na większą samodzielność, kontakt z rówieśnikami i poznawanie świata.

Cel kampanii:

Zwracam się z prośbą o wsparcie dla mojego syna Miłosza Mroczka, który potrzebuje nowego wózka umożliwiającego mu poruszanie się.

O Miłoszu: 

Miłosz jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz z niepełnosprawnością ruchową (czterokończynowe porażenie mózgowe). Na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Ze względu na sprzężoną niepełnosprawność edukacja Miłosza realizowana jest w szkole specjalnej. Aktualnie jest uczniem klasy drugiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Nauka realizowana jest jednak w ramach nauczania indywidualnego w domu. Miłosz wymaga bowiem całodobowej opieki i pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności.

W związku z tym jako matka zrezygnowałam z pracy zawodowej i cały mój czas poświeciłam opiece nad synem. Jedyną osobą która pracuje zarobkowo w  domu jest mąż.

Zapewnienie Miłoszowi niezbędnych do funkcjonowania sprzętów ortopedycznych, rehabilitacyjnych czy środków pomocniczych takich jak ortezy, buty ortopedyczne, kule, balkonik rehabilitacyjny czy odpowiedni wózek elektryczny jest bardzo kosztowne. Wszystkie te rzeczy są przez Miłosza intensywnie użytkowane i ulegają zużyciu oraz wymagają częstej wymiany. Dodatkowe obciążenie naszego budżetu stanowi rehabilitacja, którą staramy się zapewnić na co dzień, aby utrzymać jego funkcjonowanie na odpowiednim poziomie. Raz w roku staramy by Miłosz mógł uczestniczyć w  turnusie rehabilitacyjnym nad morzem.

Wesprzyj naszą kampanię! 

Pomoc w zakupie nowego wózka dla Miłosza stanowiłoby ogromne wsparcie dla nas jako rodziców i odciążyłoby nas finansowo. Jednak co najważniejsze ułatwiłoby życie codziennie Miłoszowi. Zapieniłoby mu łatwiejszy i bardziej dostępny kontakt ze światem zewnętrznym i rówieśnikami.  

Będziemy wszystkim wspierającym niezwykle wdzięczni za zrozumienie naszej trudnej sytuacji i pomoc dla Miłosza.  Dziękujemy!