Uratujmy pamięć o Bohaterach Powstania Warszawskiego!

Kampania się zakończyła

80%

postęp

12053

z 15000 PLN
do końca (31-12-2019 g. 18:20)

zbiórka ciągła
Jak co roku zbieramy środki na uratowanie zniszczonych i zapomnianych mogił powstańczych. Pomóż nam ocalić ich od zapomnienia. #NieZapomnijONas

Brak aktualności