Budowa nowej Tablicy na Cmentarzu jenieckim w Pile-Leszkowie

Kampania się zakończyła

0%

postęp

0

z 1900 PLN
do końca (30-06-2019 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Pomóż zbudować nową tablicę informacyjną na cmentarzu jenieckim w Pile-Leszkowie.

Pomóż zbudować nową tablicę informacyjną na cmentarzu jenieckim w Pile-Leszkowie 

Prosimy o wsparcie wykonania i zamontowania nowej dwujęzycznej tablicy informacyjnej (obecna tablica drewniana jest mocno zniszczona i nieczytelna) przy Cmentarzu jenieckim z lat 1914-1918 w Pile przy ulicy Na Leszkowie – miejscu pochówku ponad 2800 jeńców wojennych z armii państw ententy z okresu I wojny światowej, zmarłych w niemieckim obozie jenieckim w Pile.

Tablica dzisiaj.Projekt tablicy

Projekt tablicy jest przygotowany przez artystę pana Rafała Łuszczewskiego. Konstrukcja tablicy zostanie zaprojektowana i wykonana przez pana Henryka Palczewskiego z Firmy Interlok z rur 13 mm, o wymiarach 200 x 150 cm, wzmocniona u podstawy. Tablica zostanie wykonana i zamontowana przez Firmę Opus Pana Pawła Ładzińskiego.

Już dzisiaj zapraszam na uroczyste odsłonięcie tablicy oraz spotkanie przypominające szczególnie mieszkańcom Piły, ale także innym odwiedzającym cmentarz, tego tak ważnego dla naszej tragicznej historii miejsca, o które czasem nie dbamy i o którym zapominamy.

Treść tablicy została przygotowana przez Pana Romana Chwaliszewskiego i Panią Marię Bochan z Towarzystwa Miłośników Miasta Piły oraz uzgodniona z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Poznaiu i Starostą Pilskim.

Treść tablicy

"Cmentarz wojenny z lat 1914-1918 żołnierzy armii sprzymierzonych zmarłych w niemieckim obozie jenieckim w Pile, ponad 3000 mogił, w których spoczywają Rosjanie, Polacy, Litwini, Łotysze, Belgowie, Brytyjczycy, Francuzi i Żydzi, wyznawcy religii prawosławnej, protestanckiej,  grekokatolickiej, rzymskokatolickiej, mahometańskiej i mojżeszowej.

The military cemetery from 1914-1918 years of the soldiers of the army of the allied which deceased in the German prisoner-of-war camp in Piła, over 3000 graves in which rest Russians, Poles, Lithuanians, Latvians, Belgians, British, French and Jews, followers of the Orthodox, Protestant, Greek Catholic and Roman Catholic religions, followers of Islam and Judaism."

O Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA jest pozarządowym, nie będącym jednostką sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, trwałym zrzeszeniem. Istnieje od 1994 roku, początkowo, jako grupa nieformalna, od 1996 r. zarejestrowane w KRS. Propaguje zdrowy i aktywny model życia, zajmuje się problemem wykluczenia społecznego, wspiera mechanizmy demokratyczne w społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród młodzieży poprzez rozwój postaw obywatelskich i działania na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym, działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, inspiruje społeczeństwo do podejmowania działalności społecznej i gospodarczej.  

Pracujemy społecznie. Działalności w Stowarzyszeniu nie traktujemy jako źródła dochodu, lecz jako możliwość rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizującego własne pasje. Mamy poczucie, że nasz wolny czas spędzamy nie tylko w przyjemny sposób, ale także wartościowy i pożyteczny. Realizując cele statutowe, nabywaliśmy doświadczenia, wypracowywaliśmy standardy działalności i zarządzania organizacją.

Stowarzyszenie przełamuje negatywny stereotyp pracy społecznej i prac na rzecz innych oraz wspiera działalność organizacji pozarządowych w powiecie pilskim poprzez prowadzenie organizację szkoleń dla III sektora i wolontariuszy.

Więcej o naszym Stowarzyszeniu przeczytacie Państwo na stronie: www.effata.of.pl.

Kontakt z nami

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

e-mail: effata@wp.pl

tel.: 601970679

www.effata.of.pl

KRS: 0000162787, NIP: 7642095158, REGON: 570764368

Dane dotyczące projektu

Akceptacja projektu:  Wojewoda Wielkopolski

Projekt: Rafał Łuszczewski

Wykonanie tablicy wsparli:

  • firma InterLok
  • firma OPUS
  • Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
  • Stowarzyszenie EFFATA