Stypendia Stowarzyszenia Polaków na Oksfordzie

Kampania została sfinansowana!

100%

postęp

10000

z 10000 PLN
do końca (30-09-2018 g. 13:02)

zbiórka ciągła
Jako Stowarzyszenie Polaków na Oksfordzie organizujemy drugą edycję stypendiów socjalnych dla studentów na rok akademicki 2018/2019.

Kim jesteśmy?

Jako Stowarzyszenie Polaków na Uniwersytecie Oksfordzkim (Oxford University Polish Society) jesteśmy organizacją zrzeszającą polskich studentów tejże uczelni, dbającą o kultywowanie polskiej kultury za granicą, integrację pomiędzy studentami brytyjskich uczelni a firmami oraz naukowcami w kraju, a także pomagającą w rozwiązywaniu wszelkich trudności związanych z uczelnią.

Who are we?

As the Oxford University Polish Society we are a society formed by students of Polish origin who promote their culture while living abroad. We organize events which allow celebration of national holidays, integration between students in the UK and both companies and scientific institutes within Poland, and help solve any arising issues. 

Na co zbieramy?

Koszty utrzymania w Wielkiej Brytanii są wyższe niż w Polsce, co może stanowić problem dla części studentów. Zbieramy fundusze na sfinansowanie dwóch stydendiów socjalnych dla osób w trudej sytuacji finansowej. Uniwersytet zapewnia pomoc w postaci Oxford Bursary, jednak często nie jest ono wystarczające, ponieważ maksymalna dostępna kwota 3700 funtów nie pokrywa w całości szacowanych kosztów życia - 8000 funtów rocznie. Wierzymy, że finanse nie powinny stanowić przeszkody w studiowaniu na tej prestiżowej uczelni, dlatego liczymy na sukces kolejnej edycji stypendniów. Są one dla nas niezwykle ważne, ponieważ w realny sposób zmieniają życie potrzebujących studentów.

What are we raising money for?

Living costs in the UK are higher than in Poland what may be an obstacle for some of the students. We are raising money to cover two scholarships for students in a difficult financial situation as we believe that it is not money which should dictate whether a person can study at this prestigious university. Although the university provides financial support in the form of the Oxford Bursary, it is often not enough to live by as the estimated living costs are as high as 8000 pounds while the highest bursary available covers only 3700 pounds. Hence we truly believe these scholarships can be life-changing and so hope that the second edition will be as successful as the previous one.

Poprzednie edycje programu stypedialnego

W ubiegłym roku akademickim 2017/18 udało nam się zebrać równowartość dwóch stypedniów w wysokości 1000 funtów na osobę. Podczas rekrutacji prowadzonej we współpracy z poprzednimi komitetami naszego stowarzyszenia wyłoniliśmy dwie osoby, którym pieniądze te były najbardziej potrzebne. Wierzymy, że ta pomoc ma ogromy wpływ na życie stypendystów, którzy dzięki tym pieniądzom nie muszą martwić się o utrzymanie i mogą poświęcić się nauce.

Previous edition

Last year we managed to fund two scholarships of 1000 pounds each. During recruitment we chose two students who seemed to need such help most so that they wouldn't need to worry about making the ends meet and could prioritize studying and their academic obligations. We believe that we can achieve same or better result this year and support Polish students during another academic year.

Więcej o naszej działalności

Więcej informacji o naszym stowarzyszeniu dostępne jest na stronie http://oxpolsoc.pl/ oraz na naszym profilu na facebook'u https://www.facebook.com/pg/OxfordUniversityPolishSociety/ 

More about us

More information about our society can be found on our website http://oxpolsoc.pl/ or Facebook profile https://www.facebook.com/pg/OxfordUniversityPolishSociety/