STOP NIEWOLNICTWU - pomóż ofiarom handlu ludźmi w Kenii

Kampania się zakończyła

9%

postęp

762

z 7680 PLN
do końca (25-03-2019 g. 11:13)

zbiórka ciągła
Celem projektu jest uzbieranie kwoty 7680 zł. Kwota ta pokryje koszta ratunku 1 ofiary handlu ludźmi oraz umożliwi udzielenie kompleksowej pomocy psychologicznej, prawnej oraz udzielenie wspracia na rzecz usamodzielnienia zawodowego.

HAART Kenya to kenijska organizacja pozarządowa (NGO), której jedynym celem jest walka z handlem ludźmi w Kenii. Powstała w 2010 roku z inicjatywy Polaka – Radosława Malinowskiego, który wraz z grupą prawników, misjonarzy i pracowników humanitarnych różnych narodowości wspólnie rozpoczął pracę mającą na celu uświadamianie Kenijczyków czym jest współczesne niewolnictwo oraz jak jemu zapobiegać. HAART zajmuje się udzielaniem kompleksowej pomocy ofiarom handlu ludźmi – zapewnia im bezpieczne schronienie, terapię psychologiczną, wsparcie prawne oraz towarzyszy w powrocie do społeczeństwa.


project-53ef218d-65d4-4232-8797-a521b08c998c1480071367-content-0x0.jpg


Celem projektu jest zebranie 7680 zł. Ta kwota stanowi średni koszt utrzymania jednej dorosłej ofiary.  W przypadku dzieci jest to 13 880 zł. Zapewniamy naszym ofiarom kompleksowa pomoc – w zależności od poszczególnych przypadków związane jest to z zapewnieniem przede wszystkim bezpiecznego miejsca. Osoby dorosłe umieszczamy w różnych schroniskach należących do innych organizacji, dla dzieci właśnie uruchomiliśmy naszą własną placówkę.

Na ww. średni koszt składają się zazwyczaj:


project-53ef218d-65d4-4232-8797-a521b08c998c1480070786-content-0x0.png


RATUNEK DZIECKA TO ŁĄCZNIE 13 880zł                         OSOBY DOROSŁEJ TO ŁĄCZNIE 7680zł


Każda ofiara wymaga innego rodzaju pomocy, wszystkie zachęcane są do przejścia podstawowych badań medycznych, terapii oraz pomocy prawnej. Jeśli istnieje taka potrzeba organizujemy dzieciom szkołę a w przypadku dorosłych szkolenia zawodowe. Im więcej uda nam się zebrać, tym większej ilości ofiar pomożemy! 


project-53ef218d-65d4-4232-8797-a521b08c998c1480070964-content-0x0.jpg


Aktualnie pod opieka HAART-u pozostaje ponad 66 dorosłych ofiar oraz 36 dzieci. Zachęcamy do zapisania się do naszego polskiego newslettera, w którym co miesiąc umieszczamy raporty dotyczące naszej bieżącej działalności – znajdziecie w nich informacje, ile dokładnie ofiar aktualnie przebywa pod naszą opieka, jakie formy pomocy są do nich kierowane, w jakich miejscach przeprowadzamy warsztaty profilaktyczne oraz gdzie i w jaki sposób działamy!

Napisz na rm@haart.orgDlaczego Handel Ludźmi?

Handel ludźmi to zjawisko polegające na wykorzystywaniu ludzi z zastosowaniem gróźb, przemocy, przymusu, uprowadzenia, oszustwa lub podstępu. Według ONZ miliony osób zostają ofiarami współczesnego niewolnictwa – są oni wykorzystywani w szczególności w prostytucji, pracy przymusowej, pornografii, porywani w celu pozyskania organów oraz wielu innych formach niewolnictwa. Ofiary zmuszane są do wielogodzinnej pracy, za którą najczęściej nie otrzymują wynagrodzenia. Kobiety i dzieci są często gwałcone a następnie bite, a nawet mordowane. 


project-53ef218d-65d4-4232-8797-a521b08c998c1480085302-content-0x0.jpg


Dlaczego Kenia?

Kenia jest centrum handlu ludźmi w Afryce Wschodniej, obok RPA i Nigerii najbardziej dotkniętym plagą współczesnego niewolnictwa. W Kenii dochodzi zarówno do rekrutacji ofiar, ich tranzytu, jak i miejsca, gdzie przywozi się ofiary z całej Afryki oraz Azji w celu ich eksploatacji. Ofiarami są głównie kobiety i dzieci. Pomimo ogromnej skali tego problemu w Kenii, społeczeństwo jest nieświadome w jak łatwy sposób każdy Kenijczyk może stać się jego ofiarą. 

Sprawcy żerują na braku odpowiedniej edukacji oraz biedzie Kenijczyków, oferując im prace lub możliwość lepszej edukacji dla dzieci poza ich miejscem zamieszkania. Wiele ofiar jest rekrutowanych przy pomocy czarów, które mają je zmusić do bezwzględnej uległości wobec oprawców.