Stop barierom komunikacyjnym Głuchych

Kampania się zakończyła

1%

postęp

790

z 40000 PLN
do końca (30-06-2019 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Stop barierom komunikacyjnym Głuchych - wesprzyj projekt ułatwiający kontakt osób niesłyszących z osobami słyszącymi.

Opis projektu

Projekt ułatwiający kontakt osób niesłyszących z osobami słyszącymi

Czy wiesz, że osoby Głuche często nie rozumieją dobrze języka polskiego (również w formie pisemnej)? Dlatego ich kontakt z urzędnikami, lekarzami czy nawet sprzedawcami w sklepie jest bardzo utrudniony. Często są pozostawione same sobie, nie rozumiejąc komunikatów i oczekiwań swojego rozmówcy. Chcemy to zmienić!

Wyobraź sobie taką sytuację...

Idziesz do lekarza i płacisz 150 zł za wizytę. Wizyta trwa mniej niż 5 minut, po czym lekarz bez udzielenia żadnych informacji odsyła Cię do innego lekarza (u którego czeka kolejna opłata za wizytę) lub w najlepszym przypadku wystawia receptę, ale bez informacji o Twoim stanie zdrowia. Nie mówiąc już o poprawności diagnozy - która zazwyczaj przecież opiera się na wywiadzie z pacjentem. Jak go przeprowadzić, gdy dwie strony się nie rozumieją?

Problemy często zaczynają się już przy samej rejestracji - zarówno do lekarza, jak i innych specjalistów, usługodawców, urzędów. W niektórych odbywa się ona wyłącznie przez telefon (często w praktyce nie można się zapisać SMS-owo lub mailowo).

Chcemy to zmienić!

W celu zwiększenia dostępności do tłumaczy migowych przygotowujemy projekt złożony z następujących elementów:

Portal internetowy - baza tłumaczy migowych z całej Polski

Portal dostępny zarówno dla osób głuchych jak i słyszących, w którym osoby zainteresowane tłumaczeniem będą mogły znaleźć tłumacza z odpowiednimi kwalifikacjami w całej Polsce, sprawdzić dostępność danej osoby tłumaczącej w danym terminie i dokonać rezerwacji  usługi tłumaczenia, a także przeczytać opinie klientów na temat pracy danego tłumacza. Tłumacze natomiast dostaną informację zwrotną dotyczącą oferowanych przez nich usług, a także narzędzie do zarządzania rezerwacjami.

Informator dla instytucji i firm

Informator zawierający wytyczne w zakresie odpowiedniej obsługi klienta głuchego. W informatorze między innymi znajdą się informacje na temat właściwego oznakowania placówek, porady dotyczące komunikacji z osobą głuchą, a także kontakty do tłumaczy migowych z okolicy. Ponadto informator będzie zawierał listę obowiązków placówki w zakresie dostępności dla osób niesłyszących (dotyczy instytucji publicznych).

Kampania informacyjna uświadamiająca decydentów i pracowników instytucji oraz firm o problemach w porozumiewaniu się osób głuchych - ich klientów i interesantów

Dzięki kampanii informacyjnej wzrośnie świadomość społeczna w zakresie problemów komunikacyjnych osób głuchych. W kampanii chcemy między innymi położyć nacisk na różne aspekty dotyczące obsługi klienta, czyli w jaki sposób firmy i instytucje mogą być bardziej przyjazne dla głuchych.

Kampania informacyjna dla osób głuchych

Około 54% przebadanych osób głuchych, które skończyły szkołę średnią, potrafi czytać tylko na podstawowym poziomie. Fakt ten sprawia, że często nie wiedzą oni o przysługujących im prawach – zwłaszcza o prawie do dostępności. Chcemy to zmienić i informować Głuchych, czego mogą oczekiwać, aby byli w pełnu uczestnikami życia społecznego.

Jeżeli uda nam się przekroczyć pierwszy próg 40 000 złotych, chcielibyśmy rozszerzyć nasz projekt o kolejne elementy:

Opracowanie procedury przyznawania znaku jakości tłumacza migowego i jej pilotaż

Obecnie nie ma przyznawanych państwowy certyfikatów - nie każda osoba, która mówi, że jest tłumaczem, ma ku temu predyspozycje i odpowiednie doświadczenie. Chcemy stworzyć listę tłumaczy, którzy przejdą przez procedurę certyfikacji i otrzymają znak jakości. Dzięki znakowi jakości odbiorcy będą mogli mieć pewność, że temu tłumaczowi mogą zaufać - zarówno słyszący jak i głusi.

Aplikacja internetowa i mobilna - videochat online dla tłumaczy migowych i osób głuchych

Dzięki tej aplikacji osoby głuche będą mogły połączyć się z wybranym przez siebie dostępnym tłumaczem, za pośrednictwem którego chcą załatwić swoją sprawę. Aplikacja umożliwi  tłumaczenie w nagłych sytuacjach oraz w sytuacjach niewymagających osobistej obecności tłumacza. Ponadto  dzięki aplikacji będzie możliwe załatwianie, z pomocą tłumacza, spraw wymagających kontaktu przez telefon (np. telefoniczna rezerwacja wizyty u lekarza).

Dyżur darmowego tłumacza online - dostępnego dla osób głuchych potrzebujących tłumacza

Dzięki środkom, które zbierzemy w ramach kampanii, będziemy mogli zapewnić dostępność dyżurującego tłumacza online - dostępnego dla osób głuchych potrzebujących pomocy tłumacza. W pierwszej kolejności będziemy chcieli objąć pomocą osoby najbardziej potrzebujące, w ważnych sytuacjach życiowych.

 O nas (o Fundacji)

Instytut Spraw Głuchych to młoda organizacja, założona w 2015 roku. Jednak jej podstawą są ludzie, których doświadczenie jest o wiele dłuższe. Jesteśmy ludźmi dla których praca w fundacji to pasja. Nie działamy dla zysku, lecz dla poprawy sytuacji Głuchych w Polsce - sprzyja temu fakt, że w fundacji sami w większości jesteśmy głusi. Znamy potrzeby naszego środowiska i nie zrobimy czegoś, co byłoby złe dla nas samych. Staramy się spełniać oczekiwania społeczności, bo my także będziemy odbiorcami tego co zrobimy.

Naszym celem przede wszystkim jest doprowadzenie do sytuacji, aby jakość tłumaczenia pomiędzy językiem polskim a polskim językiem migowym była coraz lepsza, a tłumacze byli ogólnodostępni oraz stale się doskonalili w swoim fachu. Chcemy, aby Głusi i słyszący mogli się wzajemnie swobodnie komunikować i w pełni rozumieć. Chcielibyśmy zlikwidować lub maksymalnie zmniejszyć bariery komunikacyjne związane z dostępem dla osób niesłyszących.

Chcielibyście zapytać co jeszcze robimy?

Działamy na rzecz rozwoju nauki w rozwijającej się dziedzinie deaf studies. Byliśmy współorganizatorami konferencji Głusi Mają Głos V „Od korzeni do pędów”, wspólnie z Instytutem Polskiego Języka Migowego wydajemy I tom monografii naukowej Głusi Mają Głos, w której każdy rozdział ma co najmniej jednego niesłyszącego autora.

Uświadamiamy i doradzamy jaką dobrać metodologię badawczą przy badaniach przeprowadzanych z udziałem osób niesłyszących  i pomagamy w ich realizacji. Współpracowaliśmy z Instytutem Spraw Publicznych przy realizacji badań dotyczących rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami, badamy dostępność dla g/Głuchych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Członkowie naszego zespołu brali udział w wielu innych projektach badawczych.

Dbamy o promocję kultury Głuchych, udało nam się zrealizować serie filmików z kawałami i migowymi opowieściami, których liczba odbiorców sięgała ponad 6 tysięcy osób.

Jesteśmy przede wszystkim specjalistami, badamy, uświadamiamy i wyjaśniamy kwestie związane ze środowiskiem osób niesłyszących. Współpracujemy jako eksperci z wieloma organami, których jesteśmy członkami. Te organy to między innymi Komisja Ekspertów do Spraw Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Polska Rada Języka Migowego - organ doradczy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Społeczna Rada Osób Niepełnosprawnych w Warszawie - organ doradczy Prezydenta Warszawy.

Współpracowaliśmy z organizacją Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych - Wspólna sprawa, której celem było przygotowanie raportu z wdrażania tej konwencji oraz rekomendacje na przyszłość. Opiniujemy akty prawne i rozporządzenia oraz adresowane do osób niesłyszących i słabosłyszących rozwiązania.

W naszym zespole mamy specjalistów z zakresu między innymi czytelnictwa, tłumaczeń, lektoratów polskiego języka migowego i języka polskiego, literaturoznawstwa, pedagogiki, polityki społecznej, badań społecznych, sztuki.

Dlaczego nasz projekt jest ważny?

Pomysł na projekt pojawił się w wyniku naszych osobistych doświadczeń do których należą między innymi: brak dostępności tłumaczy migowych odpowiedniej specjalizacji, problem ze znalezieniem tłumacza migowego, który ma akurat wolną chwilę, potrzebnego w różnych sytuacjach życiowych oraz złe doświadczenia z realizacją postanowień ustawy o języku migowym.

 

Głusi też chcą uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach. Często nie mają możliwości korzystania z nich, ponieważ nie jest obecny wykwalifikowany tłumacz języka migowego. Jeśli Ty idziesz na szkolenie, opłacasz uczestnictwo. Głusi muszą dodatkowo pokrywać koszty tłumacza z własnej kieszeni, co nie należy do tanich wydatków, często przekracza to kilkakrotnie koszt samego szkolenia. Kolejnym problemem jest także znalezienie tłumacza w konkretnym terminie z konkretną specjalizacją.

Głuche kobiety także zostają matkami (90% z nich rodzi słyszące dzieci). W przypadku porodu, gdzie lekarz lub położna wydają polecenia w języku polskim, nie mają one możliwości poproszenia szpitala o zapewnienie tłumacza. Wszelkie zgody przedstawiane do podpisu są w języku polskim bez tłumaczenia na polski język migowy…

Czy wiesz, że głusi także chodzą do restauracji? Często dostają menu w języku angielskim ponieważ obsługa restauracji myśli, że są obcokrajowcami - gestykulują albo, jeśli mówią w języku polskim, to mają inny akcent. Głusi często wskazują palcem w menu na pozycję, którą chcą zamówić. Ale wyobraź sobie sytuację, kiedy osoba głucha chce zapytać o skład dania lub zamówić coś specjalnego - wtedy komunikacja z kelnerem jest ciężka. Dzięki tłumaczowi online można zapobiec problemom w porozumiewaniu się.

Wyobraź sobie spotkanie biznesowe z osobą głuchą, która porozumiewa się językiem migowym. W takiej sytuacji konieczny jest udział tłumacza języka migowego abyście mogli swobodnie się porozumieć.

Osoby głuche są także ofiarami przemocy oraz czasami potrzebują wsparcia psychologicznego świadczonego przez specjalistę. W takich sytuacjach ważna jest nie tylko sama obecność tłumacza, ale powinien być on wybrany bezpośrednio przez osobę zainteresowaną ze względu na wchodzenie w prywatną i intymną przestrzeń głuchego pacjenta oraz włączanie się w budowanie prywatnej, osobistej relacji ze specjalistą.  Osoby potrzebujące wsparcia często nie mają środków na pokrycie kosztów tłumacza, stąd często w ogóle z tej pomocy nie korzystają.

Duża ilość firm wymaga kontaktu telefonicznego, dlatego osoby głuche nie są w stanie załatwić sprawy na infolinii czy też zamówić pizzy w lokalnej pizzerii.

Głusi to też kierowcy - nie udowodniono, iż są gorszymi użytkownikami dróg od kierowców słyszących. Rzadko, ale jednak, zdarza się wypadek z udziałem osoby głuchej lub głuchy jest świadkiem wypadku. W takiej sytuacji przesłuchanie go staje się niemożliwe bez udziału tłumacza języka migowego - jego zeznania są pomijane. Zdarza się, że przypisywana mu wina wynika tylko z tego, że nie został przesłuchany w obecności tłumacza. Bardzo ważne jest w takiej sytuacji sprawdzenie dostępności tłumaczy w najbliższej okolicy i ich szybki przyjazd na miejsce zdarzenia.

Klientami  warsztatów samochodowych są także Głusi. Chcą oni w pełni znać stan swojego samochodu i wiedzieć np. kiedy powinni wymienić klocki hamulcowe lub dowiedzieć się o jakieś inne usługi. Z udziałem tłumacza byłoby to bezproblemowe.

Wizyta osoby głuchej u lekarza wygląda mniej więcej w ten sposób: przychodzi Głuchy do lekarza i podaje mu kartkę, na której jest napisane co mu dolega. Lekarz go bada, a następnie wydaje receptę. Gdyby był zapewniony tłumacz, głuchy pacjent mógłby się dowiedzieć o szczegółach leczenia i stanu swojego zdrowia.

Nie każdy z nas chodzi do lekarza, gdy się gorzej poczuje. Często na początku przeziębienia próbujemy się leczyć sami w domu, a kupując leki w aptece możemy zasięgnąć porady u farmaceuty. Osoby głuche mają problem z komunikacją, a metoda porozumiewania się na karteczkach może okazać się mało szczegółowa lub nie w pełni zrozumiała z tego względu, że język polski jest dla Głuchych językiem obcym.

Głusi rodzice mogą mieć słyszące dzieci. Czy wyobrażasz sobie sytuację w szkole, podczas której dziecko/uczeń tłumaczy na język migowy swojemu ojcu wypowiedź wychowawcy mówiącego, że ten wagaruje?  Ilu z nas wykorzystałoby tę okazję i opowiedziało o sobie w samych superlatywach? Obecność tłumacza zapobiegłaby sytuacji wykorzystywania słyszących dzieci czy też braku zainteresowania ze strony rodziców.

Głusi to także studenci szkół wyższych, którzy mogą liczyć na wsparcie uczelni w zapewnieniu tłumacza. Problemem jednak okazuje się brak możliwości znalezienia takiego, który ma akurat "okienko" i może tłumaczyć nasz wykład, jednocześnie mając odpowiednie ku temu kompetencje i doświadczenie.

Mówią, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy to także przewodnicy - dają znać, że ktoś dzwoni do drzwi czy budzą nas nad ranem, kiedy zadzwoni budzik. Nawet przewodnik potrzebuje czasem opieki i to jego opiekun musi porozmawiać z weterynarzem. Chociaż weterynarze starają się komunikować na kartce, to nie zawsze jest to swobodna i w pełni zrozumiała dla obu stron komunikacja.

Głusi tak jak Ty starają się podjąć pracę. Wielkim problemem jest przekonanie pracodawcy do tego że warto zatrudnić osobę niesłyszącą. Wielu pracodawców widząc osobę niesłyszącą, która podaje im karteczki czuje konsternację, co nie ułatwia komunikacji. Obecność tłumacza języka migowego sprawia, że komunikacja jest łatwiejsza, a osoba niesłysząca za pośrednictwem tłumacza może wyjaśnić swoją sytuacje oraz przekonać pracodawcę, że warto ją zatrudnić.

Nagrody

 Za wsparcie naszego projektu przewidujemy następujące nagrody:

  • 1 zł i więcej - wpłata bez nagrody
  • 5 zł i więcej - podziękowanie mailowe
  • 50 zł i więcej - informator dla firmy
  • 100 zł i więcej - informacja o wsparciu na stronie internetowej
  • 200 zł i więcej - informacja o wsparciu na stronie internetowej + papierowy dyplom - podziękowanie za udział w akcji
  • 1000 zł i więcej - logo darczyńcy na portalu i w informatorze
  • 10 000 zł i więcej - status głównego sponsora i logo na stronie głównej portalu, okładce informatora, materiałach informacyjnych, materiałach promocyjnych kampanii oraz kolacja z twórcami kampanii

Budżet

Próg pierwszy - 40 000 PLN

W ramach kampanii chcemy zebrać pieniądze na następujące elementy projektu:

1. Portal internetowy - baza tłumaczy migowych z całej Polski

2. Informator dla instytucji i firm - w wersji papierowej (druk i wysyłka)

3. Kampania informacyjna uświadamiająca decydentów i pracowników instytucji i firm o problemach w porozumiewaniu się osób głuchych

4. Kampania informacyjna dla osób głuchych - na temat praw jakie im przysługują

Jeżeli uda nam się przekroczyć pierwszy próg 40 000 złotych, chcielibyśmy rozszerzyć nasz projekt o kolejne elementy:

5. Opracowanie procedury przyznawania znaku jakości tłumacza migowego i jej pilotaż

6. Aplikacja internetowa i mobilna - videochat online dla tłumaczy migowych i osób głuchych

7. Dyżur darmowego tłumacza online - dostępnego dla osób głuchych potrzebujących tłumacza

Zasięg i rozmiar realizowanego przez nas projektu jest uzależniony od kwoty zebranych środków. Im większą kwotę uzbieramy - tym na większą skalę będziemy mogli działać (dotyczy to między innymi nakładu naszych informatorów, zasięgu kampanii i środków przekazu, które będziemy mogli wykorzystać, a także liczby osób głuchych, które będziemy mogli objąć pomocą tłumaczy online).

Każda złotówka przybliża nas do realizacji naszych celów. Serdecznie dziękujemy za każde okazane nam wsparcie!

Patroni medialni

Naszą kampanię do chwili obecnej objęły patronatem medialnym między innymi następujące, ogólnopolskie media: Tygodnik Przegląd, Magazyn Charaktery, Magazyn Integracja, Portal poradnikzdrowie.pl, Portal niepelnosprawni.pl, Portal polskamowi.pl, Radio Dla Ciebie.

Zapraszamy do współpracy wszystkie media, które chciałyby objąć patronatem naszą kampanię - prosimy o kontakt talipska@isg.org.pl lub w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego prosimy o kontakt z osoba współpracującą przy organizacji kampanii – 500 067 709