PODARUJMY DZIECIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI MIESZKAJĄCYM W OŚRODKU SPRZĘT REHABILITACYJNY

Kampania się zakończyła

83%

postęp

2075

z 2500 PLN
do końca (08-04-2018 g. 12:55)

zbiórka ciągła
Hipo-trainer (konik rehabilitacyjny) to nowoczesny sprzęt, który chcemy podarować dzieciom z niepełnosprawnościami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaszkotlu.

Hipo-trainer (konik rehabilitacyjny) to nowoczesny sprzęt, który chcemy podarować dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mieszkającym w Ośrodku Specjalym w Jaszkotlu.

Jesteśmy placówką zajmującą się opieką, edukacją, wychowaniem i rehabilitacją dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W naszym Ośrodku mieszkają uczniowie z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnościami intelektualnymi i dysfunkcjami ruchowymi. Każdego dnia podopieczni NSOSW stają przed kolejnymi wyzwaniami, nabywają nowych umiejętności, pokonują bariery, których wiele spotykają na swej drodze.

W większości przypadków dzieci z Ośrodka nie mają swoich rodzin, a wszystkie atrakcje związane z poznawaniem świata zewnętrznego oraz życiem codziennym zapewnia NSOSW. W budynku znajduje się szkoła i internat. Bliskość tych miejsc powoduje, że dzieci rzadko opuszczają teren placówki. Dzięki sprzętowi rehabilitacyjnemu rozwijają sprawność fizyczną, dzięki czemu wzrasta ich szansa na możliwie największą samodzielność w przyszłości. Atrakcyjność każdego sprzętu powoduje, że zajęcia usprawniające stają się zabawą a nie żmudną pracą.

Hipo-trainer (konik rehabilitacyjny) to nowoczesny sprzęt, który imituje jazdę na prawdziwym koniu. Dzięki temu dzieci na co dzień mieszkające w Ośrodku miałyby nieograniczony dostęp do tak wyjątkowego urządzenia.