Skok 44 - dla Domu Dziecka w Szkalarskiej Porębie

Kampania się zakończyła

11%

postęp

1194

z 10000 PLN
do końca (31-08-2017 g. 20:00)

zbiórka ciągła
Wspieramy dzielne dzieciaki z Domu Dziecka! Wiele możemy się od nich nauczyć!

Brak aktualności