Skok 38 - Natalka walczy z porażeniem mózgowym!

Kampania się zakończyła

3%

postęp

350

z 10000 PLN
do końca (31-08-2017 g. 20:00)

zbiórka ciągła
Natalka ma obecnie 6 lat postawioną diagnozę: czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie znacznego stopnia oraz padaczkę.

ppampalina

13 June 2017

aneta_suchecka

04 July 2017

Wsparcie anonimowe

21 June 2017