Skok 34 - 4-letni Kuba ze złośliwym nowotworem

Kampania została sfinansowana!

100%

postęp

10000

z 10000 PLN
do końca (31-08-2017 g. 20:00)

zbiórka ciągła
Kubuś jest niezwykle pogodnym, mądrym i ciekawym świata chłopcem. Nagle jego życie zmieniła diagnoza: nowotwór złośliwy – neuroblastoma IV stopnia. Uratujmy go!

Brak aktualności