Skok 33 - ANNA DYMNA dla Michała!

Kampania się zakończyła

25%

postęp

2580

z 10000 PLN
do końca (31-08-2017 g. 20:00)

zbiórka ciągła
ANNA DYMNA dla Michała, który urodził się z zespołem wad wrodzonych centralnego układu nerwowego, wadami twarzoczaszki. Dołącz do pomocy dla niego!

Wsparcie anonimowe

09 June 2017

Wsparcie anonimowe

23 June 2017

Wsparcie anonimowe

21 June 2017

Wsparcie anonimowe

21 June 2017

Wsparcie anonimowe

31 August 2017

kozlowski

25 August 2017

lidka.plaszczyk

14 June 2017

majajaworska

13 June 2017

p.ladek22

02 July 2017

Wsparcie anonimowe

03 July 2017

Wsparcie anonimowe

30 June 2017