Skok 33 - ANNA DYMNA dla Michała!

Kampania się zakończyła

25%

postęp

2580

z 10000 PLN
do końca (31-08-2017 g. 20:00)

zbiórka ciągła
ANNA DYMNA dla Michała, który urodził się z zespołem wad wrodzonych centralnego układu nerwowego, wadami twarzoczaszki. Dołącz do pomocy dla niego!

Brak aktualności