Skok 30 - dla Krystiana z mutacją genu

Kampania została sfinansowana!

101%

postęp

10135

z 10000 PLN
do końca (31-08-2017 g. 20:00)

zbiórka ciągła
Krystian jako jedyne dziecko na świecie ma mutację specyficznego genu. Bardzo potrzebuje naszej pomocy.

Brak aktualności