Skok 14 - na pomoc Marysi!

Kampania się zakończyła

25%

postęp

6973

z 27000 PLN
do końca (31-08-2017 g. 20:00)

zbiórka ciągła
Marysia cierpi na rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, zespół Arnolda Chiari 2, Myelodysplazja, przepuklinę pachwinową i jelitową i porażenie kończyn dolnych.

Brak aktualności