Wspieramy Sanitarną Służbę Szkolną

Kampania się zakończyła

5%

postęp

1045

z 20000 PLN
do końca (19-12-2017 g. 21:31)

zbiórka ciągła
Istotą jest wsparcie Sanitarnej Służby Szkolnej, która dba o bezpieczeństwo uczniów oraz wspiera uczniów z chorobami przewlekłymi. Szkoli z pierwszej pomocy.

Cel kampanii

Istota projektu sprowadza się do poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole oraz wsparcia uczniów z chorobami przewlekłymi, a także udzielania pomocy w czasie zdarzeń i wypadków szkolnych, zwłaszcza w przypadku braku w szkołach opieki medycznej.

W ramach współpracy z organizacją pozarządową Związkiem Kawalerów i Dam Maltańskich – Maltańską Służbą Medyczną i czerpiąc z jej doświadczenia zamierzam poprawić „zaplecze” medyczne szkoły poprzez powołanie alternatywnej dla szkolnego punktu medycznego „Sanitarnej Służby Szkolnej”.

Będzie ona oprócz profesjonalnego wsparcia dla uczniów również platformą preorientacji zawodowej, miejscem nawiązywania kontaktów interpersonalnych, budowy postaw prospołecznych i zdobywania wiedzy. Dodatkowo szkolenia z pierwszej pomocy oraz działalność S3 w znaczący sposób poprawią relacje międzyludzkie, podniosą poziom empatii oraz zwiększą poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów.


Przygotują młodzież do działań ratowniczych. Udział w zabezpieczeniach uroczystości i imprez, prowadzenie dyżurów szkolnych, udział w warsztatach i szkoleniach w znaczący sposób podniesie poziom samooceny uczniów. Przyswojone umiejętności przełożą się również na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego, rodzinnego i społecznego.

 

Przedstawienie siebie

Jestem nauczycielem od 2000 roku. Wcześniej byłem żołnierzem zawodowym. Ratownictwo to moja pasja i zajmuję się nim od 1992 roku. Współpracuję z wieloma organizacjami niosącymi pomoc. Jestem członkiem Fundacji Polskich Kawalerów i Dam Maltańskich – Maltańska Służba Medyczna, Malteser Berlin i Polski Korpus Pokoju.

Szkolenie młodzieży i tworzenie autorskich i innowacyjnych programów nauczania sprawia mi olbrzymią satysfakcję i pozwala w najlepszy sposób przekazywać posiadaną wiedzę i umiejętności. Realizacja autorskiego programu Sanitarna Służba Szkolna jest ewenementem na skalę Polski i mam nadzieję, że z czasem wpłynie na większe zainteresowanie szkół tą formą pracy z młodzieżą.

 

 

Budżet kampanii

Wszystkie zgromadzone środki zostaną przekazane na zakup wyposażenia do nauki ratownictwa (fantomy, zestawy pozoracji ran, itp.) Sprzęt ten będzie dostępny dla uczniów szkoły oraz dla Sanitarnych Służb Szkolnych powstających w innych szkołach. Pozostałe środki pozwolą na zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych( apteczki medyczne, kaski ochronne i drobny sprzęt ratowniczy).

 

Kolejne cele akcji

Kolejnymi celami akcji jeśli uda się pozyskać więcej niż zakładane środki będzie zakup wyposażenia dla kolejnych Sanitarnych Służb Szkolnych powstających w innych szkołach. Pozwoli to objąć opieką większą liczbę uczniów i przez to zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w szkołach.