Rośliny kontra Smog

Kampania została sfinansowana!

114%

postęp

5721

z 5000 PLN
do końca (14-05-2017 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Rośliny kontra Smog

Chcemy zakupić rośliny, które pomogą nam w walce ze smogiem. Jeżeli zbierzemy 5000 zł, bank HSBC doda 15 000 zł do akcji a Zarząd Zieleni Miejskiej dorzuci kolejne 15 000 zł (z możliwością zwiększenia kwoty)


Podstawowym celem kampanii jest edukacja dzieci odnośnie problemu zanieczyszczenia powietrza oraz sposobów, jakimi można walczyć z jego przyczynami i minimalizować skutki. Oprócz sadzonek do szkół zostanie przekazany również kompleksowy program edukacyjny odnośnie smogu, który dzieci będą realizować na lekcjach biologii.


Zakupione rośliny trafią do zainteresowanych akcją przedszkoli i szkół. Uważamy, że taka inicjatywa miałaby dwie istotne zalety – mieszkańcy mogliby czynnie włączyć się w walkę o czyste powietrze, a wspólne działanie wzmocniłoby funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.


Do programu zgłosiło się kilkadziesiąt przedszkoli i szkół podstawowych. Chcemy kupić jak najwięcej sadzonek, do każdej klasy i sali lekcyjnej.


Dzieci dostaną doniczkę, ziemię i sadzonkę. Następnie wspólnie z nauczycielem połączą te elementy i podleją roślinkę. Następnie muszą wspólnie dbać o nią.


W powietrzu krakowskim krąży benzen, amoniak, ksyleny, trichloroetylen i aldehyd mrówkowy. Pochodzą ze spalin, dymu papierosowego ale także z farb, barwników czy elementów, z których zbudowane są pomieszczenia. Codzienne wdychanie tego "koktajlu" może być niebezpieczne dla zdrowia - co prawda stężenie szkodliwych substancji nie jest zwykle wysokie, ale często jesteśmy narażeni na nie dzień po dniu przez całe lata. 

Dlatego jeszcze w 1989 roku Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA przebadała dużą grupę roślin i wybrano te, które najskuteczniej oczyszczają powietrze. Rekordzistami okazały się dracena odwrócona i chryzantema wielkokwiatowa. Podobne rośliny chcemy kupić dla krakowskich dzieci.


Autorami projektu jest Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Łukasz Wantuch, radny miasta Krakowa. Wspólnie chcemy poprawić jakość krakowskiego powietrza.


Możesz wpłacić nawet 2 zł. Im więcej zbierzemy pieniędzy, tym więcej kupimy sadzonek. Planujemy zebrać 5000 zł, ale może uda się przekroczyć tą sumę.

Zachęcamy do wpłaty