Rodzic - najlepszy nauczyciel dla swojego dziecka!

Kampania się zakończyła

14%

postęp

215

z 1500 PLN
do końca (10-03-2019 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Zbieramy środki na realizację podcastów dla rodziców. Podcasty pomogą rodzicom w byciu nauczycielem dla swojego dziecka oraz wesprą edukację domową w Polsce.

Jaki jest nasz cel?

Chcemy pomóc rodzicom w budowaniu świadomego rodzicielstwa. Wiemy, że podcasty na temat edukacji domowej nagrywane przez specjalistów – psychologów, pedagogów, nauczycieli, edukatorów domowych – pomogą rodzicom edukującym dzieci w domu z całej Polski w tym trudnym zadaniu, jakim jest bycie nauczycielem dla swojego dziecka.

Jak chcemy osiągnąć nasz cel?

Chcemy zebrać kwotę 1500 złotych, która pozwoli na nagranie pierwszego podcastu ze specjalistą. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli:

 skorzystać z doświadczenia znanego specjalisty, który przygotuje wartościową treść podcastu – około 500 złotych,

 wynająć sprzęt do profesjonalnego nagrania i zmontowania podcastu oraz odpowiednie pomieszczenie do jego nagrania – około 1000 złotych.

Temat pierwszego podcastu to: „Planowanie i zarządzanie czasem przez rodzica”. 

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa, choć nie wszyscy o tym wiedzą, jest jednym z trzech sposobów spełniania obowiązku szkolnego. Oznacza to, że każde dziecko w Polsce może uczyć się w domu ze swoimi rodzicami, zamiast chodzić do szkoły.

Dziecko uczące się w trybie nauczania domowego:

  1. formalnie zapisane jest do wybranej szkoły (może to być dowolna szkoła publiczna lub niepubliczna),
  2. podstawę programową realizuje w domu lub na zajęciach pozaszkolnych,
  3. ma czas na rozwijanie swoich talentów i pasji, uczy się przez zabawę i podróże,
  4. kreatywnie i produktywnie wykorzystuje czas,
  5. nie jest oceniane w trakcie roku szkolnego – zdaje egzaminy końcowe w szkole, do której jest zapisane, na koniec roku szkolnego
  6. otrzymuje świadectwo i promocję do kolejnej klasy.

Idea edukacji domowej stanowi alternatywę dla instytucji szkoły, umożliwiając zamianę sformalizowanej rzeczywistości na środowisko rodzinne, domowe. Szkołą wówczas staje się dom, nauczycielami zaś rodzice, bliscy oraz inne osoby zaangażowane w proces nauczania. 

Ile dzieci korzysta z nauczania domowego?

W nauczaniu domowym uczy się aż 10969 Polaków! (dane udostępnione przez Ministerstwo Edukacji z listopada 2018 r.).

Kim jesteśmy?

Fundacja Edukacji Domowej składa się z grupy osób, którym zależy na kształtowaniu prawdziwego obrazu edukacji domowej w Polsce. Chcemy wspierać rodziców w pełnieniu roli nauczyciela dla swojego dziecka. Działamy dla Was, by budować odpowiedzialne i świadome rodzicielstwo!

Informujemy – Wspieramy  Działamy

Nasze wartości to: kreatywność, bliskość, bezpieczeństwo, DOM .

Dlaczego stworzyliśmy ten projekt?

 chcemy dostarczyć rodzicom realne narzędzia do pracy z dzieckiem,

 chcemy budować świadome rodzicielstwo,

 słuchamy rodziców i ich potrzeb – wiemy, że rodzice uczący swoje dzieci w domu potrzebują profesjonalnego wsparcia; jako Fundacja możemy je rodzicom zapewnić, ale potrzebujemy do tego odpowiedniego zaplecza finansowego.

Wiemy, jak trudne jest bycie nauczycielem dla własnego dziecka, dlatego chcemy pomóc rodzicom w tym trudnym zadaniu.

Do tej pory robliśmy to, organizując spotkania i warsztaty dla dzieci i rodziców!

Kto będzie mógł skorzystać z projektu?

Projekt kierowany jest głównie do rodziców uczących dzieci w domu lub chcących skorzystać z tej formy nauki. Z podcastu będzie mógł skorzystać każdy. Podcast zostanie upubliczniony i będzie dostępny bezpłatnie. Mamy nadzieję, że skorzystają z niego nie tylko rodzice (także ci, planujący rozpoczęcie swojej przygody z edukacją domową), ale i szkoły oraz publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które często mają niestety zbyt małą wiedzę dotyczącą nauczania domowego, by wesprzeć rodziców.

Czego będą dotyczyły podcasty?

Tematy podcastów będą dotyczyły pracy rodzica z dzieckiem w domu. Będą więc mogły z nich skorzystać nie tylko osoby edukujące dzieci w nauczaniu domowym, ale wszyscy rodzice. Wierzymy, że wysoka jakość merytoryczna podcastów sprawi, że będą one wsparciem i rzetelnym źródłem informacji dla rodziców.Gdzie nas znajdziesz?

Na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/fundacjaedukacjidomowej/ oraz stronie internetowej: http://domowa.edu.pl