Praktyki weterynaryjne w rezerwacie w RPA

Kampania się zakończyła

7%

postęp

750

z 10000 PLN

71 dni

do końca (02-06-2019 g. 00:49)

zbiórka ciągła
Celem mojej kampanii jest zebranie pieniędzy na wyjazd na praktyki weterynaryjne do Afryki. Rezerwat Shamwari realizuje program dla studentów weterynarii.
bkzalescy

18 March 2019

Powodzenia!

san.swierk

17 March 2019

na marzenia