Praktyki weterynaryjne w rezerwacie w RPA

Kampania się zakończyła

20%

postęp

2000

z 10000 PLN
do końca (16-06-2019 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Celem mojej kampanii jest zebranie pieniędzy na wyjazd na praktyki weterynaryjne do Afryki. Rezerwat Shamwari realizuje program dla studentów weterynarii.

Brak aktualności