Składamy skargę na Ministra Zdrowia za odmowę udostępnienia inf. publ.

Kampania się zakończyła

6%

postęp

200

z 3000 PLN
do końca (14-09-2017 g. 08:20)

zbiórka ciągła
Fundacja skarży Ministra Zdrowia za odmowę udostępnienia decyzji o objęciu leków refundacją, podejmowanych w naszym imieniu i za nasze pieniądze.

Wsparcie anonimowe

19 July 2017