Składamy skargę na Ministra Zdrowia za odmowę udostępnienia inf. publ.

Kampania się zakończyła

6%

postęp

200

z 3000 PLN
do końca (14-09-2017 g. 08:20)

zbiórka ciągła
Fundacja skarży Ministra Zdrowia za odmowę udostępnienia decyzji o objęciu leków refundacją, podejmowanych w naszym imieniu i za nasze pieniądze.

Fundacja na rzecz Przejrzystości w Życiu Publicznym skarży Ministra Zdrowia za odmowę udostępnienia informacji publicznych dotyczących decyzji o objęciu leków refundacją.

Obejmowanie leków refundacją to decyzje, które są podejmowane w naszym imieniu i za nasze pieniądze, i które mają ogromny wpływ na zdrowie nasze i naszych bliskich.

W ostatnim obwieszczeniu z lipca 2017 Minister Zdrowia podwyższył producentowi leku cenę o 2600 zł do ponad 32 000 zł za jedno opakowanie. Lek dopiero co został objęty refundacją dwa miesiące wcześniej, i to pomimo wspólnego głosu Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji „nie refundować”. A koszty refundacji samego leku szacowane są na poziomie 30 mln zł i 60 mln zł odpowiednio w pierwszym i drugim roku refundacji.

Jeśli firma nie pozwoli Ministrowi Zdrowia niczego udostępnić z tego procesu decyzyjnego, to Minister niczego nie udostępni – taka jest jego obecna praktyka.

Może Pan Minister się uśmiechnie i powie: "Zaufajcie mi, naprawdę podejmuję dobre decyzje."

Tylko dla kogo, Panie Ministrze?

Z wyroku WSA w Warszawie z dnia 6 listopada 2014 r. (sygn. II SA/Wa 1108/14), utrzymanego w mocy wyrokiem NSA z dnia 18 sierpnia 2016 r. (sygn. I OSK 387/15): „Tajemnica przedsiębiorcy jest oceniana przez Sąd w sposób obiektywny, oderwany od woli danego przedsiębiorcy, a ze względu na konstytucyjną rangę prawa do informacji publicznej, nie każda tajemnica przedsiębiorcy będzie uzasadniać odmowę jej udostępnienia. Znaczenie danej tajemnicy musi być bowiem proporcjonalnie większe, niż racje przemawiające za udostępnieniem informacji publicznej, z podanych względów szczególnego znaczenia nabiera wyczerpujące uzasadnienie decyzji odmownej, realizujące dyspozycję art. 8 i art. 11 k.p.a.”.

To jest dobra wytyczna dla Ministra! „Oderwany od woli danego przedsiębiorcy”, „nie każda tajemnica przedsiębiorcy będzie uzasadniać odmowę jej udostępnienia”.

Dobra zmiana musi wiązać się z publiczną odpowiedzialnością władcy bez czekania na jego zmianę i kontrolowanie przez następcę.

Lubisz „dobrą zmianę”? Pomóż jej być jeszcze lepszą.

Nie lubisz „dobrej zmiany”? Spraw, żeby musiała się dużo bardziej starać.

Publiczna odpowiedzialność to pełna przejrzystość, dzięki której możemy wiedzieć, czy niektóre firmy nie są traktowane lepiej niż inne i dostają więcej naszych publicznych pieniędzy, chociaż ich leki wcale nie są tyle warte.

Pomóż nam walczyć o pełną przejrzystość decyzji refundacyjnych!

Dla Ciebie, Twojego zdrowia i Twojego portfela!

Bo tak samo jak Ty i ja możemy zachorować, tak samo Ty i ja płacimy podatki.

Ile potrzebujemy?

Nadszedł czas, by poprosić Was o pomoc. Taka sprawa to realne spore koszty. Nie mojego czasu, bo ten poświęcam od 3 miesięcy „pełnoetatowo” bez wynagrodzenia, ale koszty wynajęcia prawnika, przygotowania pism procesowych, całej argumentacji, przećwiczenia wspólnie różnych wariantów przebiegu rozprawy, a nawet wyjazdów na trasie Kraków-Warszawa. Wstępnie szacujemy je na 3 000 zł przy tej sprawie.

Nasza Fundacja nie korzysta z pieniędzy przemysłu ani rządu, tylko zwykłych obywateli takich jak ja i Ty.

Bycie bezstronnym kosztuje utracone możliwości łatwego zdobycia finansowania od przemysłu, który korzysta na takich decyzjach jak przytoczona powyżej.

Ale wtedy musielibyśmy być „elastyczni”, jeśli wiesz o czym mówię.

Dla mnie to działanie Fundacji to inwestycja w lepsze państwo dla mnie, dla Ciebie, a może dopiero dla naszych dzieci. Zapraszam Was do objęcia „udziałów”.

Przekazujcie znajomym, proszę, link do zbiórki https://polakpomaga.pl/kampania/pozywamy-ministra-zdrowia-za-odmowe-udostepnienia-inf.-publ.

Jeśli uważacie, że to są dobre i ważne cele i powinniśmy dalej o nie walczyć w sądzie, wesprzyjcie nas nawet złotówką.

Dziękuję i pozdrawiam,

Norbert Wilk

Prezes Fundacji

BTW, nasze dotychczasowe działania są w pełni przejrzyście przedstawione na Facebooku @dlaPrzejrzystosciPL oraz Linkedin lnked.in/dlaPrzejrzystosci.

BTW2, darowizny mogą być całkowicie anonimowe (opcja „Wspieram anonimowo”), więc nie lękajcie się represji...