Pomóż nam wyremontować kuchnię, gdzie bije serce naszego domu!

Kampania się zakończyła

96%

postęp

5785

z 6000 PLN
do końca (30-09-2018 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Jako Wspólnota L'Arche w Poznaniu zbieramy środki na remont kuchni w naszym domu o charakterze rodzinnym. Kuchnia nie była remontowana od 1994 roku.

Kochani Przyjaciele, Darczyńcy, Sympatycy Wspólnoty L'Arche w Poznaniu!

Zwracamy się o pomoc w remoncie kuchni, gdzie bije serce naszego domu...

Dziękujemy z całego serca za dotychczasową pomoc z Państwa strony na rzecz Fundacji L’Arche Wspólnoty w Poznaniu. Stanowiło ono dla nas rzeczywistą i potrzebną pomoc w bieżącym prowadzeniu domów o charakterze rodzinnym, gdzie mieszkają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną wraz z asystentami, którzy im towarzyszą, wspierają w codziennym życiu i rozwoju.

W marcu 2017 r. dzięki Państwa wsparciu udało się nam wyremontować kuchnię w domu L'Arche przy ul. Polańskiej 13 w Poznaniu. Tutaj znajduje się LINK do zakończonej zbiórki na portalu PolakPomaga.pl.

zdjęcia powyżej:
kuchnia w domu L'Arche przy ul. Polańskiej w Poznaniu (po lewej w trakcie remontu, po prawej po remoncie)

Aktualnie postanowiliśmy utworzyć drugą zbiórkę, ponieważ mamy ważny powód, który przedstawiamy poniżej.

Chcielibyśmy prosić o udzielenie wsparcia finansowego na remont i zmianę wyposażenia kuchni w jednym z domów naszej Wspólnoty przy ul. Żytniej 34 w Poznaniu. Jest to wymóg Urzędu Wojewódzkiego. Kuchnia nie była odnawiana od 24 lat, czyli od momentu powstania Wspólnoty L’Arche w Poznaniu w 1994 roku. Kuchnia jest centrum naszego życia i miejscem wspólnych spotkań oraz rozmów, dlatego zależy nam, aby była to przyjazna przestrzeń dla wszystkich mieszkańców, członków oraz przyjaciół Wspólnoty: asystentów, dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, wolontariuszy oraz przybyłych gości.W sierpniu 2018 r. osoby z niepełnosprawnością wraz z asystentami, dzięki pomocy przyjaciół i darczyńców, mają możliwość wyjazdu na wakacje, dlatego właśnie w tym miesiącu postanowiliśmy rozpocząć remont kuchni. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydują się Państwo wesprzeć to przedsięwzięcie jakąkolwiek kwotą. Dla nas każda złotówka to ogromne wsparcie.

Jeżeli uda się zebrać większą kwotę aniżeli 6000 zł – wykorzystamy ją na prace instalacyjne w kuchni. Dziękujemy za poświęcony czas na zapoznanie się z niniejszą zbiórką. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszelkiej pomyślności oraz wiary, że dobro wraca. Doświadczamy tego niemalże każdego dnia.

JAKI JEST KOSZTORYS REMONTU?

Jesteśmy przed remontem kuchni w naszym domu przy ul. Żytniej. Działania oraz kosztorys w ramach remontu kuchni przedstawiają się następująco:

 zakup mebli kuchennych: 6 000 zł;
 armatura: 1 200 zł;
 prace elektryczne (dołożenie dodatkowych punktów oświetlenia): 1 250 zł;
 wymiana rury gazowej: 600 zł;
 wymiana zaworków podejść i montaż zlewów w kuchni: 300 zł;
 kucie płytek  robocizna: 1 250 zł;
 prostowanie ścian  robocizna: 1 200 zł;
 prostowanie ścian  materiał: 500 zł;
 szpachlowanie i malowanie  robocizna: 900 zł;
 szpachlowanie i malowanie  materiał: 600 zł;
 płytki na posadzce + ściana do 1,5m  robocizna: 4 600 zł;
 płytki na posadzce + ściana do 1,5m  materiał: 3 000 zł;
 zabudowa rury gazowej  robocizna: 350 zł;
 zabudowa rury gazowej  materiał: 150 zł;
 wywóz odpadów  400 zł;
 zakup sprzętu AGD: 2 500 zł.

Całościowy koszt wynosi: 24 800 złotych.

Cześć funduszy przeznaczyliśmy z budżetu L'Arche, drugą część od naszych Darczyńców oraz Przyjaciół, natomiast trzecią część kwoty, którą przekażemy na zakup zabudowy meblowej, staramy się zebrać poprzez niniejszą zbiórkę. Prosimy o Twoje wsparcie.

Działania, które będziemy mogli zrealizować dzięki funduszom z tej zbiórki (6000 zł), przedstawiają się następująco:

► zabudowa meblowa kuchni (np. korpus z płyt laminowanych, fronty z płyt laminowanych KRONO, blaty laminowane)

► wyposażenie zabudowy (np. w szuflady, zawiasy oświetlenie, uchwyty)

► cena zawiera:

    – montaż mebli 
    – transport
    – podłączenie sprzętów AGD
    – gwarancję na 2 lata


KIM JESTEŚMY?

Fundacja L'Arche Wspólnota w Poznaniu (dawniej Arka) powstała w 1994 roku, kiedy to po czterech latach przygotowań otwarto pierwszy dom, w którym mieszkają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną wraz z asystentami, a także w którym znajduje się pracownia terapii zajęciowej. Obecnie Wspólnota prowadzi 2 domy (przy ul. Polańskiej oraz ul. Żytniej), w których rodzinna atmosfera łączy się z fachową opieką i profesjonalną pomocą. Od 2016 roku Fundacja realizuje również projekt usług asystenckich świadczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mieszkają poza domami L’Arche. Działalność Wspólnoty nie ogranicza się jedynie do zadań opiekuńczych. Integrujemy się także ze środowiskiem lokalnym  można nas spotkać w sklepach, domach kultury, kinach, teatrach czy w kościołach. Uczymy się wzajemnie, że każdy z nas jest niepowtarzalnym darem mogącym ofiarować wiele światu.

Zapraszamy na WIECZORY OTWARTE (w okresie wrzesień – czerwiec):

w poniedziałki o godz. 18:00 – wspólna modlitwa w intencji L'Arche w domu przy ul. Żytniej 34;

w piątki o godz. 20.00 – muzykowanie w domu przy ul. Polańskiej 13.

Warto wcześniej zatelefonować do domu na Żytnią (nr 510 557 951) lub na Polańską (nr 510 557 952) i upewnić się, że nie ma zmian.

Na WIECZORY OTWARTE zapraszamy także nowe osoby, które chciałyby nas poznać.
Fundacja L’Arche Wspólnota w Poznaniu
ul. Polańska 13a, 61-614 Poznań
tel. +48 61 825 62 00, 501 866 777
KRS 0000054452 - L’Arche Poznań

poznan@larche.org.pl