Pomóż leczyć ubogich Pigmejów z Djouth w Kamerunie

Kampania się zakończyła

0%

postęp

120

z 14610 PLN
do końca (31-08-2019 g. 10:22)

zbiórka ciągła
Wspólnie z siostrami misjonarkami chcemy pomóc w zapewnieniu leków i opieki medycznej w przychodni prowadzonej w misji Djouth w Kamerunie.

Pomóż leczyć ubogich Pigmejów z Djouth w Kamerunie!

Potrzebna pomoc w uleczeniu Afryki! Wesprzyj leczenie chorych zmarginalizowanej społeczności Pigmejów. Mieszkają na skraju dżungli w okolicach misji w Djouth i żyją praktycznie poza społeczeństwem. Nie tylko nie stać ich na leczenie, ale również często głodują. Przywróćmy im należną godność!

Siostra Donata Zofia Krupa – prowadząca misję w Djouth, od wielu lat walczy o to, aby ludność, która zamieszkuje tropikalny las, miała dostęp do opieki medycznej i okołoporodowej.

Jak wygląda życie w Djouth?

Ludzie z Djouth, w większości Pigmeje, nie mają możliwości pracy zarobkowej. Żyją z owoców lasu i polowań. Pogardzani z powodu pochodzenia, najmują się do prac, których nikt inny nie chce wykonywać. Żyją – nawet jak na warunki afrykańskie – bardzo ubogo, mają problemy z zaspokojeniem elementarnych potrzeb, a co dopiero myśleć o leczeniu!

U nas to się nie zdarza, ale wyobraźmy sobie przez chwilę, jak wyglądałoby nasze życie bez lekarzy, przychodni, szpitali, gdyby trzeba było przejechać kilkadziesiąt kilometrów do najbliższego lekarza. Aby zaradzić tym problemom, chcemy pomóc w zapewnieniu leków i opieki medycznej w przychodni prowadzonej w misji Djouth. Dzięki temu nie tylko Pigmeje, ale także pozostali okoliczni mieszkańcy, mogliby korzystać leczenia.

Ile potrzebujemy zebrać?

Razem możemy pomóc zadbać o leczenie Pigmejów! Postarajmy się wspólnie zapewnić im leki i opiekę medyczną. Projekt będzie realizowany w przychodni w misji w Djouth. Przychodnia prowadzona jest przez Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa we współpracy z lokalnym personelem. Koszt projektu na rok to ok. 14 610 złotych.

Bardzo prosimy Was o pomoc i wsparcie tego pięknego i potrzebnego dzieła !!!

O nas

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI dzięki dobrej woli darczyńców wspiera inicjatywy misyjne na rzecz dożywiania głodujących, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin.

W swoich działaniach skupiamy się na projektach zapewniających likwidację skutków głodu i niedożywiania u dzieci oraz na zapewnianiu dostępu do edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin. Poprzez poszczególne projekty staramy się zmieniać życie ludzi dotkniętych skutkami biedy głównie z krajów Afryki Subsaharyjskiej, pomagamy budować infrastrukturę placówek misyjnych niezbędną do udzielania pomocy. Działania te prowadzimy przy współpracy z 18 zgromadzeniami zakonnymi i dwiema diecezjami z Kamerunu i Czadu. Pomoc dociera do potrzebujących z udziałem 44 placówek misyjnych funkcjonujących w 10 krajach. Zobacz sprawozdania z naszej działalności – tutaj.

Nasza misja

Wierzymy, że możliwy jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest elementem codziennego życia, mieszkańcy Ziemi są równi, a ich prawa są w pełni respektowane.

Naszą misją jest niesienie pomocy najbiedniejszym społecznościom w krajach globalnego Południa i wokół nas, przede wszystkim dzieciom żyjącym w ubóstwie w Afryce.

Więcej o Ruchu MAITRI przeczytasz – tutaj.