Pomóżcie Starowierom - "Błogosławieni miłosierni"

Kampania się zakończyła

21%

postęp

3214

z 15000 PLN
do końca (30-04-2017 g. 23:55)

zbiórka ciągła
Prowadzimy kampanię dot. zbiórki na ogrodzenie wokół nowo wybudowanej Cerkwi (w 2015 roku). Tylko z pomocą ludzi jesteśmy w stanie zrealizować naszą kampanię.

Naszą kampanią jest zbiórka na ogrodzenie dla niewielkiej mniejszości narodowej jaką są Staroobrzędowcy - Prawosławni.


Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowa w Polsce utożsamia się z tradycją staroobrzędowców – prawosławnych, którzy    w XVII wieku sprzeciwili się reformie liturgicznej patriarchy moskiewskiego Nikona i z tego powodu byli w kolejnych stuleciach poddawani prześladowaniom. Uciekając przed prześladowaniami, starowiercy docierali także na ziemie I Rzeczypospolitej, w której osiedlali się od pierwszej połowy XVIII wieku.

Staroobrzędowcy osiedlili się głównie na terenach województwa podlaskiego i tam zamieszkują po dzień dzisiejszy.


W grudniu 2015 roku Staroobrzędowcy dzięki pomocy / wsparciu ludzi dobrej woli wybudowali pierwszą Cerkiew w Polsce i dzięki temu praktykują wszystkie nabożeństwa już w nowo wybudowanej Cerkwi.


project-6b2964e6-905c-4bb3-bf5f-aafc804356d71482330942-content-0x0.jpg


project-6b2964e6-905c-4bb3-bf5f-aafc804356d71482330910-content-0x0.jpg


Niestety społeczność ta jest bardzo niewielka dlatego też potrzebne jest wsparcie ludzi dobrej woli w realizacji większych projektów.


W 2017 roku Staroobrzędowcy zamierzają przystąpić do ogrodzenia Cerkwi, przede wszystkim chcą zabezpieczyć teren ogrodzeniem przed zwierzętami (głównie psy), które w znaczący sposób zanieczyszczają teren Cerkwi. Jednakże potrzebny jest tutaj duży wkład finansowy, którego Cerkiew nie posiada.

To dzięki Wam, ludziom dobrej woli, jeżeli Bóg pozwoli będziemy w stanie zrealizować naszą kampanię dotyczącą ogrodzenia Cerkwi.

Zwracamy się do Was wszystkich o pomoc we wsparciu kampanii budowy ogrodzenia wokół Cerkwi (teren do ogrodzenia 20 m x 20 m). Przybliżony koszt budowy ogrodzenia to 15 000 zł .


Liczymy na Wasze dobre serce i głęboko wierzymy, że właśnie dzięki Waszej pomocy uda nam się wybudować ogrodzenie dla Cerkwi.


project-6b2964e6-905c-4bb3-bf5f-aafc804356d71485931333-content-0x0.jpg