Kampania się zakończyła

11%

postęp

3500

z 30000 PLN
do końca (31-05-2017 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Aktywne podróżowanie - na trasie Polska - Maroko. Pomoc najbiedniejszym szkołom w Maroko.