Nikodem Schroeder - wielki mieszkaniec małego Radłowa

Kampania się zakończyła

3%

postęp

240

z 6150 PLN
do końca (18-08-2019 g. 20:06)

zbiórka ciągła
Zbiórka środków na stworzenie tablicy pamiątkowej Nikodema Schroedera - zapomnianego lokalnego patrioty, organizatora Powstania Wielkop. w płd. Wielkopolsce.

Wsparcie anonimowe

14 May 2018

ania17toja

09 May 2018

szkolaradlow

04 June 2018

Wsparcie anonimowe

29 June 2018

Wsparcie anonimowe

01 June 2018

qlczak

24 May 2018