Nikodem Schroeder - wielki mieszkaniec małego Radłowa

Kampania się zakończyła

3%

postęp

240

z 6150 PLN
do końca (09-07-2020 g. 16:17)

zbiórka ciągła
Zbiórka środków na stworzenie tablicy pamiątkowej Nikodema Schroedera - zapomnianego lokalnego patrioty, organizatora Powstania Wielkop. w płd. Wielkopolsce.

Brak aktualności