Nikodem Schroeder - wielki mieszkaniec małego Radłowa

Kampania się zakończyła

3%

postęp

240

z 6150 PLN
do końca (07-07-2020 g. 15:35)

zbiórka ciągła
Zbiórka środków na stworzenie tablicy pamiątkowej Nikodema Schroedera - zapomnianego lokalnego patrioty, organizatora Powstania Wielkop. w płd. Wielkopolsce.

Na co zbieramy?

Naszym celem jest ufundowanie tablicy pamiątkowej Nikodema Schroedera - byłego mieszkańca Radłowa. W roku 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego chcemy uhonorować w ten sposób osobę, która w czasie walki o niepodległość była największą postacią naszej małej miejscowości i okolicy.

Tablica pamiątkowa o wymiarach 50 x 70 cm (odlew z brązu) zostanie umieszczona na terenie dawnych zabudowań dworku dzierżawionego przez Nikodema Schroedera (obecnie hotel i restauracja Folwark Polski w Radłowie).

Kim był Nikodem Schroeder?

Nikodem Schroeder żył w latach 1868-1930, w czasie I wojny światowej oraz kilka lat po odzyskaniu niepodległości mieszkał w Radłowie, gdzie był dzierżawcą miejscowego pałacu. W 1918 roku został przewodniczącym Powiatowej Rady Ludowej w Odolanowie (Radłów był wtedy w powiecie odolanowskim), a następnie delegatem do Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.

Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego był organizatorem działań powstańczych w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego - w majątku w Radłowie zbierał powstańców, których następnie wyposażał w broń. Już po przyłączeniu Wielkopolski do Ojczyzny Nikodem Schroeder został pierwszym polskim Starostą Odolanowskim.

Dlaczego organizujemy zbiórkę?

Zbiórka pieniędzy na tablicę pamiątkową jest jednym z działań Szkoły Podstawowej w Radłowie w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uczniowie klasy V realizują projekt edukacyjny, którego głównym zadaniem jest poznanie lokalnego bohatera - Nikodema Schroedera. Ufundowanie tablicy pamiątkowej ma być podsumowaniem tych działań.

Celem zbiórki jest nie tylko tablica pamiątkowa, ale także upowszechnienie wiedzy o lokalnej historii wśród mieszkańców Radłowa i okolic. Kampania ma także uzmysłowić uczniom naszej szkoły, że internet może służyć do bardzo wartościowych celów - nie tylko do rozrywki i często bezsensownego tracenia czasu, ale także do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego.

Do tej pory społeczność szkolna angażowała się w akcje charytatywne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tą zbiórką chcemy włączyć się w świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - patrząc w przyszłość wybraliśmy nowoczesną metodę finansowania działań charytatywnych.