Nauczyciele Przedszkola dla dzieci Ugandy

Kampania się zakończyła

55%

postęp

3349

z 6000 PLN
do końca (23-03-2017 g. 19:16)

zbiórka ciągła
Przedszkolanki z misją przemieniają świat - to inicjatywa nauczycielek przedszkola skupionych w grupach społecznościowych i mająca zasięg ogólnopolski.

 • project-6660fab9-1591-4838-ac5d-e813a7090ebb1479761544-content-0x0.jpg

  Czy zastanawiałaś/eś się kiedyś nad tym, że czas biegnie, a nasze życie staje się przez to krótsze o sekundę, minutę, godzinę, dzień, rok...? A myślałaś/eś, że to dotyczy także Ciebie?

  A może chciałabyś zostawić po sobie ślad w małych główkach ugandyjskich dzieci, które ciężko doświadczone przez los pozbawione są edukacji i żyją w ubóstwie i biedzie?

  Możesz to zrobić już dzisiaj wspierając projekt Nauczycieli Przedszkola, które z misją chcą przemieniać świat i gromadzą środki na zakup w pełni wyposażonych plecaków szkolnych dla dzieci uczęszczających do nowo wybudowanej szkoły w Mbale/Kamokoli.


  project-6660fab9-1591-4838-ac5d-e813a7090ebb1479759642-content-0x0.jpgWIZJA

  Wszystkie dzieci są nasze bez względu na miejsce zamieszkania czy kolor skóry. Chcemy pomagać w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z krajów afrykańskich i zaopatrywać je w przybory szkolne do nowo budowanych klas.


  project-6660fab9-1591-4838-ac5d-e813a7090ebb1479759723-content-0x0.jpgCEL

  Celem projektu jest zebranie 6 tysięcy zł na zakup tornistrów dla dzieci z Mbale-Kamokoli z pełnym wyposażeniem (zeszyty, piórniki z całą zawartością, farby, nożyczki, kolorowanki, papiery kolorowe, bloki rysunkowe) i wysłanie ich do dyrektora generalnego TAATA KIDS Roberta Abrahama Kintu


  project-6660fab9-1591-4838-ac5d-e813a7090ebb1479759760-content-0x0.jpgTAATA KIDS- zarejestrowana organizacja pozarządowa non profit, która wspomaga sieroty i bezdomne ugandyjskie dzieci. Twórcą i zarządzającym organizacją jest Robert Abraham Kintu, który pracuje nad udostępnianiem edukacji dzieciom. Siedziba organizacji znajduje się w Mbale, gdzie budują się szkoły i sierociniec. Misją jest przekształcanie Afryki poprzez dawanie możliwości edukacyjnych następnym pokoleniom. https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=W5EsBC4qZPM


  project-6660fab9-1591-4838-ac5d-e813a7090ebb1479759838-content-0x0.jpgPROJEKTODAWCY

  Projekt tworzy piątka ludzi, którzy nie chcą bawić się w wysyłanie przeterminowanej żywności lub starej odzieży. Chcemy kupić nowe, kolorowe i piękne przybory szkolne dla ugandyjskich dzieci, bo każde z nich bez względu na kolor skóry czy miejsce zamieszkania zasługuje na przyzwoite traktowanie i dobry start edukacyjny. Łączy nas miłość do dzieci i chęć pomagania im w realizowaniu ścieżki edukacyjnej, która została przerwana lub w ogóle nie została rozpoczęta z powodu trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły.

  1. Alicja Buczek- nauczyciel przedszkola nr 2 w Mikołowie, twórca i założyciel strony przedszkolanki.com, administrator grupy społecznościowej przedszkolanki.com

  2. Dagmara Szczecińska- nauczyciel przedszkola w Nowej Soli, Ambasador programu eTwinning

  3. Robert Halik- redaktor naczelny miesięcznika dla nauczycieli przedszkola “Bliżej Przedszkola”

  4. Aleksandra Bazela- nauczyciel w przedszkolu Rubik Music School, modelka

  5. Agata Buczek- podróżniczka i wielbicielka dzieci, współpracuje z organizacją pozarządową TAATA KIDS w Ugandzie.


  project-6660fab9-1591-4838-ac5d-e813a7090ebb1479759857-content-0x0.jpgWSPIERAJĄCY

  • Tysiące nauczycieli wychowania przedszkolnego skupionych w społeczności facebookowej przedszkolanki.com i innych powiązanych tematycznie grupach
  • Rodzice dzieci przedszkolnych, którzy powierzają pod opiekę swoje pociechy nauczycielom przedszkola.
  • Sponsorzy i ofiarodawcy
  • Wszyscy ludzie, do których dotrze projekt i którym nie jest obojętny los dziecka.


  project-6660fab9-1591-4838-ac5d-e813a7090ebb1479759873-content-0x0.jpgSYTUACJA DZIECI W UGANDZIE

  • 42 mln dzieci w Afryce sub­sa­ha­ryj­skiej nie może cho­dzić do szkoły. Po­ziom anal­fa­be­ty­zmu sięga 40 proc.
  • W Ugandzie na jednego nauczyciela przypada średnio 49 dzieci (w Polsce 10)
  • W Ugandzie 57 % dzieci kończy ostania klasę szkoły podstawowej (w Polsce 95%)
  • 11% chłopców uczących się w podstawówkach powtarza klasę (w Polsce 1%)


project-6660fab9-1591-4838-ac5d-e813a7090ebb1479583839-content-0x0.jpg„Głód wśród tych dzieci jest czymś sta­łym, jest formą życia, drugą na­turą. A jed­nak to, o co pro­szą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest na­wet prośbą o pie­nią­dze. Pro­szą o ołó­wek. Ołó­wek kul­kowy, cena 10 cen­tów. Tak, ale skąd wziąć dzie­sięć cen­tów? A oni wszy­scy chcie­liby cho­dzić do szkoły, chcie­liby się uczyć”.

Ry­szard Ka­pu­ściń­ski, He­ban

 

 

Informacje dodatkowe

Http://www.przedszkolanki.com

http://pomoc.przedszkolanki.com

http://www.facebook.com/groups/przedszkolanki

http://taatakids.org