Myśli Gąsienicy - wyjazd terapeutyczny dla rodziców i dzieci

Kampania się zakończyła

24%

postęp

990

z 4000 PLN
do końca (29-05-2020 g. 08:41)

zbiórka ciągła
Wyjazd terapeutyczny "Myśli gąsienicy" przeznaczony jest dla byłych wychowanków pieczy zastępczej oraz ich dzieci. Celem jest wsparcie relacji rodzic - dziecko.

Wsparcie anonimowe

30 July 2018

Wsparcie anonimowe

30 July 2018

Wsparcie anonimowe

01 August 2018

Wsparcie anonimowe

30 July 2018

Wsparcie anonimowe

20 August 2018

Wsparcie anonimowe

14 August 2018

kamilaeemahaka

30 July 2018

ewelinadlugosz

24 October 2018

herses

25 July 2018

Wsparcie anonimowe

13 August 2018

Wsparcie anonimowe

06 August 2018

rajewskaiwona

25 July 2018

Wsparcie anonimowe

28 July 2018

Wsparcie anonimowe

24 October 2018

Wsparcie anonimowe

26 July 2018