Myśli Gąsienicy - wyjazd terapeutyczny dla rodziców i dzieci

Kampania się zakończyła

24%

postęp

990

z 4000 PLN
do końca (30-09-2020 g. 11:44)

zbiórka ciągła
Wyjazd terapeutyczny "Myśli gąsienicy" przeznaczony jest dla byłych wychowanków pieczy zastępczej oraz ich dzieci. Celem jest wsparcie relacji rodzic - dziecko.
agnieszka_ryss

13 August 2018

Nie jestem co prawda motylem, ale was trochę zasilę.