Lodówki Życia - szansa dla najuboższych

Kampania się zakończyła

4%

postęp

170

z 4000 PLN
do końca (03-06-2018 g. 14:53)

zbiórka ciągła
Lodówki Życia - miejsca, w których zostawisz nadmiar żywności dla potrzebujących.

Wsparcie anonimowe

18 May 2018

Wsparcie anonimowe

16 May 2018

Wsparcie anonimowe

16 May 2018

robxt

02 June 2018