Konferencja OBWE o zabieraniu polskich dzieci w Norwegii

Kampania się zakończyła

0%

postęp

0

z 6000 PLN
do końca (16-09-2018 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Fundacja pozyskuje pieniądze na organizację konferencji „Autonomia i władztwo rodziny nad swoimi dziećmi w kontaktach z urzędami publicznymi w Europie”.

Brak aktualności