Konferencja OBWE o zabieraniu polskich dzieci w Norwegii

Kampania się zakończyła

0%

postęp

0

z 6000 PLN
do końca (16-09-2018 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Fundacja pozyskuje pieniądze na organizację konferencji „Autonomia i władztwo rodziny nad swoimi dziećmi w kontaktach z urzędami publicznymi w Europie”.

Witajcie!

Fundacja Pantarey otwiera nowy etap działań w prawdziwej ochronie naszych dzieci przed nadużyciami instytucji publicznych w Norwegii, ale także w innych krajach.

Cel kampanii

Naszą misją statutową jest pomoc Polakom za granicą, a w tym szczególnym przypadku pomoc rodzinom polskim w Norwegii, których dzieci są zabierane przez urząd Barnevernet, który pod byle pretekstem czy donosem zabiera rodzicom dzieci i umieszcza je w rodzinach norweskich. Chcemy przedstawić problem nieprawidłowości i nadużyć urzędu Barnvernet w środowisku międzynarodowym, gdyż w Norwegii temat jest "zamiatany pod dywan", a Polska kierując się interesem ekonomicznym ogranicza się do instrumentów konsularnych, jakie posiada. Idea jaka nam przyświeca to wolność rodzin w wychowywaniu swoich dzieci, co nie jest w Norwegii tak mocno traktowane jak w Polsce, gdyż dzieci należą faktycznie do państwa norweskiego. 

Planowane działania

Dlatego już 18 września w ramach wydarzenia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  „Human Dimension Implementation Meeting” organizujemy konferencję „Autonomia i władztwo rodziny nad swoimi dziećmi w kontaktach z urzędami publicznymi w Europie”, na której psychologowie i prawnicy z Polski oraz Norwegii, Danii, Austrii, Niemiec i innych krajów podniosą temat nadużyć i przekraczania swoich uprawnień przez urzędników instytucji takiej jak Barnevernet, ale także podobnych instytucji w innych krajach. To wydarzenie na najwyższym poziomie dyplomatycznym, gdzie ambasadorowie wszystkich krajów członkowskich OBWE muszą wysłuchać głosu społeczeństwa.

Źródło: OSCE

Problem z nadużyciami urzędniczymi nie jest jedynie problemem norweskim, to problem całej Europy, w tym Polski, w której próbuje się zmienić koncepcję władztwa rodzicielskiego na rzecz „opiekuńczości” nad swoimi dziećmi. Dlatego chcemy uświadomić i podnieść ten temat na wyższy poziom, ale potrzebujemy Waszego zaangażowania i pomocy w tej sprawie.

Źródło: Polsat NEWS

Kim jesteśmy?

Chciałabym przedstawić Państwu w imieniu Pantarey, czym się zajmujemy w ramach działalności statutowej.

Celem Fundacji są działania promujące polską innowacyjność w świecie poprzez dyplomację publiczną. Fundacja prowadzi działania oświatowo-edukacyjne, organizacyjne i finansowe w zakresie promocji Polaków, firm i organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością artystyczną, techniczną i technologiczną w Polsce i poza obszarem RP.

Celem Fundacji jest również upowszechnianie pamięci narodowej, szczególnie wśród młodzieży, na temat polskich wynalazców, artystów, inżynierów działających w Polsce oraz w innych krajach świata na przełomie dziejów narodu polskiego.

Ważnym celem działania jest wspieranie wymiany i dialogu międzynarodowego w celu zapewnienia zrównoważonego wzrostu i dobrobytu między Polską a społecznością międzynarodową.

Fundacja zajmuje się szczegółnie organizacją powrotu Polaków i obcokrajowców pochodzenia polskiego do Polski w celu zwiększenia polskiej mocy społecznej i integrację diaspor ze współczesnym życiem społecznym w Polsce.

Nasza społeczność i fundacja Pantarey nie jest utrzymywana z żadnych rządowych polskich czy zagranicznych dotacji i grantów. Polskie MSZ, które odmawia pomocy Norweżce Silje Garmo nie udzielając azylu w Polsce ze względu na ekonomiczne interesy z Norwegią czy tym bardziej Fundusze Norweskie nie wspierają nas ani złotówką, ani koroną norweską. Także fundusze europejskie Unii Europejskiej nie wspierają nas jednym euro. Nasze działania są oddolne i oparte na zaangażowaniu prawdziwych normalnych ludzi, którzy mają osobiste doświadczenie z Barnevernet i opłacają te działania z własnych zarobionych pieniędzy. Natomiast, aby nasze działania mogły być wzmocnione i weszły na wyższą skalę, potrzebujemy Waszego zaangażowania osobistego lub wsparcia finansowego.

Więcej o naszych działaniach możesz poczytać na stronie: http://pantarey.org/?page_id=176

Źródło: Telewizja Republika

Potrzebujemy Twojego wsparcia

Dzięki wsparciu będziemy mogli opłacić koszty związane organizacją konferencji, założymy profesjonalną stronę internetową oraz będziemy mogli uruchomić program szkoleń dla rodzin, które miały doświadczenie z Barnevernet lub chcą być przygotowane zawczasu. Nikt się tego nie spodziewa, dopóki jego to nie zacznie dotyczyć, mówiąc że to u kogoś, a u mnie niemożliwe, bo dobrze wychowuje swoje dzieci. Niestety, ale doświadczenie z Barnvernet jest inne i chcemy przestrzec i przygotować rodziny w całej Norwegii, a następnie całej Skandynawii do właściwego zachowania się w kontaktach z Barnevernet, a także stworzyć fundusz pomocy w najtrudniejszych przypadkach dla osób, których nie stać na obronę przez adwokata. Chcemy także przygotować szkolenia dla urzędników Barnevernet i działania uświadamiające ten program samych Norwegom.

Podajemy również adres mailowy, na który możecie zgłaszać swoje zaangażowanie do fundacji. Co miesiąc od startu projektu będziemy rozliczać się publicznie on-line publikując wyciągi z rachunków bankowych, na które będziecie przesyłać darowizny wykazując jakie pieniądze wpłynęły i na co w projekcie zostały one wydane.

Struktura funduszy, które tworzymy będzie transparentna, gdzie zawsze 80% wpływów będzie przeznaczanych na koszty programowe, a 20% na koszty administracyjne fundacji.

Jeżeli możecie zaangażować się osobiście jako wolontariusz wyślijcie swoje zgłoszenie na e-mail: info@pantarey.org, a jeżeli nie macie czasu na osobiste zaangażowanie wesprzyjcie nasze działania darowizną na PolakPomaga.pl.

Osoby wspierające nas dołączą do zamkniętego klubu „Przyjaciel Pantarey”, gdzie otrzymają dodatkowe nagrody i będą brali udział w wydarzeniach organizowanych w Norwegii i w Polsce.

Budżet projektu

Jeżeli chcesz, żebyśmy przedstawili problem Barnevernet w ramach tzw. side events wesprzyj organizację osobowo lub finansowo.

Budżet na organizację konferencji zawiera (wyliczenia usługodawców):

Koszty osbługi konferencyjnej: 

Dodatkowym kosztem jest lunch kanapkowy 33 PLN + VAT za osobę dla 50 osób, co daje łączny koszt 1650 PLN + VAT czyli 1842 PLN z VAT.

Jest to o tyle ważna pozycja, że dyplomaci pojawią się na wydarzeniu w porze lunchu, także możemy liczyć na pełną salę dyplomatów, a zatem większy oddźwięk wydarzenia. 

Cały budżet bez biletów i zakwaterowania, które goście opłacają sami wynosi: 5851,80 zł czyli w zaokrągleniu 6000 złotych. 

Jeżeli wpłaty przekroczą kwotę budżetu konferencji przeznaczymy je na działania pokonferencyjne, czyli druk publikacji, stworzenie strony internetowej z materiałami z konferencji, działania szkoleniowe i ochronę prawną poszczególnych przypadków.

Wszystkie wpłaty z zakryciem danych osobowych z wyciągów bankowych upublicznimy dla transparentności i kontroli społecznej. Osoby wyrażające wolę upublicznienia swoich danych osobowych zostaną wymienione na stronach fundacji i w mediach społecznościowych jako „Przyjaciele Pantarey”.

Zapraszamy do współpracy!