Kampania się zakończyła

0%

postęp

110

z 15000 PLN
do końca (21-02-2019 g. 06:39)

zbiórka ciągła
Zbieramy pieniądze na remont pomieszczeń: Klubu Młodzieżowego i Sali Szkoleniowej. Do wymiany są okna, potrzebne jest ocieplenie sufitu, remont ścian.

Charakterystyka potrzeb, czyli komu służy Stowarzyszenie...

Potencjalnymi odbiorcami działań Stowarzyszenia są dzieci i młodzież z różnych powodów nieszczęśliwi. Niezależnie od przyczyn, z powodu których cierpią, wszyscy doświadczają osamotnienia i nie wierzą, że dorośli z ich otoczenia mogą im pomóc. Próbują sobie poradzić na różne sposoby. Jeśli cierpią bardzo i nie mają nadziei na wyjście z cierpienia próbują się zabić (czasami skutecznie). Niektórzy biorą narkotyki lub piją alkohol, toną w sieci, dziewczyny nie jedzą i patologicznie chudną, chłopcy wsiąkają w gry komputerowe (starsi w pornografię) i tracą kontakt z rzeczywistością. Wszyscy oni potrzebują profesjonalnej interwencji, która pozwoli im uwierzyć, że można „wylogować się do życia”, a nawet się w „życiu zakochać”.

Stowarzyszenie oferuje profesjonalne wsparcie terapeutyczne (zarówno indywidualne jak grupowe), osobom wyobcowanym lub wykluczonym przywraca umiejętność funkcjonowania w grupie (zajęcia socjoterapeutyczne), uczy panowania nad złością i agresją (Trening Zastępowania Agresji), wspiera rodziców (szkoły dla rodziców), oferuje zajęcia oparte na różnorodnej aktywności, obozy górskie, zajęcia plastyczne i teatralne, wspólne muzykowanie. Istotą tych działań jest przesłanie, aby młodzież (i dorośli) szukając rozwiązania problemów dobrze się bawili i podnosili swój poziom szczęścia. Aby mogli „zakochać się w życiu”. Klub młodzieżowy, który właśnie startuje ma dać zagubionej młodzieży własne miejsce, bezpieczne, atrakcyjne i swojskie.

Zebrane środki pozwolą wyremontować Salę Szkoleniową, w której odbywają się Szkoły dla Rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne, a także Klub Młodzieżowy - miejsce, w którym młodzież będzie miała szansę odnaleźć "swój kawałek podłogi".