Głowieński Dąb Niepodległości 2018

Kampania została sfinansowana!

140%

postęp

1405

z 1000 PLN
do końca (12-11-2018 g. 14:32)

zbiórka ciągła
Głowieński Dąb Niepodległości dla upamiętnienia przez mieszkańców Głowna 100-lecia odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Drodzy Mieszkańcy Głowna i nie tylko! :)

Potrzebujemy Was! Ponad podziałami, ponad wszystko ✌️.

Zapiszmy się w historii Głowna i posadźmy Głowieński Dąb Niepodległości 2018.

Cel zbiórki

Posadzenie dębu dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet

Środki zebrane w ramach zbiórki na portalu przekazane zostaną na zakup i transport dębu (1000 zł) oraz wykonanie pamiątkowej tablicy (500zł). 

Dla każdego darczyńcy przewidujemy wpis na specjalnie przygotowanym akcie, który wraz ze zdjęciami z uroczystości zostanie umieszczony w kapsule czasu zakopanej pod dębem. Liczy się każda złotówka!

Uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości odbędzie się w poniedziałek, 12 listopada o godzinie 13.00 na placu przy ulicy Zgierskiej 9/11 w Głownie.

Komitet społeczny "Głowieński Dąb Wolności"