Fantomy szkoleniowe do zajęć z udzielania pierwszej pomocy

Kampania się zakończyła

0%

postęp

3200

zebrano w PLN
do końca (26-04-2019 g. 05:45)

zbiórka ciągła
OSP Kostrze zbiera środki na zakup fantomów do szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Cel kampanii

Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzu zamierza wystartować z bezpłatnym projektem edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowanej dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Jak do tej pory podobne zadanie było realizowane przez jej członków w szkołach podstawowych i na piknikach, jednak nie na tak dużą skalę. Aby efektywnie realizować zamierzony cel, pojawiła się potrzeba zakupu fantomów szkoleniowych. Dotychczas, korzystając z uprzejmości jednej ze szkół, materiały te były nam wypożyczane. Biorąc jednak pod uwagę planowanie zwiększenia liczby przeprowadzanych szkoleń, może pojawić się bariera w dostępności do tych materiałów dla straży. Stąd też posiadanie ich w zasobach organizacji zminimalizowałoby zagrożenie niepowodzenia realizacji projektu.

Informacje o jednostce

OSP Kostrze jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt organizacją społeczną przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Prowadzi działalność na rzecz ochrony lokalnego środowiska. Dba o rozwój kultury fizycznej i sportu wśród swoich członków. Ponadto kieruje druhów i druhny na szkolenia w celu podniesienia ich kwalifikacji, przygotowuje się do zawodów strażackich, konserwuje sprzęt, utrzymuje stan gotowości bojowej, jak również porządek wokół remizy. Współpracuje z miejscową Strażą Pożarną, miejscową szkołą, przedszkolem, klubem sportowym i Osiedlowym Domem Kultury. OSP działa w oparciu o wolontariat, czyli przynależność do niej jest dobrowolna i nie otrzymuje się za nią żadnego wynagrodzenia.

Więcej szczegółów o OSP

OSP Kostrze jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w Krakowie, co sprawia, że możemy być wsparciem w wielu sytuacjach. W ubiegłym roku byliśmy zadysponowani ponad 100 razy do wszelkiego rodzaju zdarzeń: pożary, wypadki, miejscowe zagrożenia i zabezpieczenia imprez masowych. Nasi strażacy, stawiając na rozwój stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach specjalistycznych.

Zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzielimy się z tymi, którzy tego potrzebują. A szczególnie mowa tu o udzielaniu pierwszej pomocy. Aby jak najlepiej realizować ten cel, swój przekaz kierujemy do dzieci w wieku szkolnym. Nasi ochotnicy prowadzą szkolenia w miejscowych szkolach, przedszkolach i na piknikach.

Zaangażowanie i wiedza naszych członków jest widoczna nie tylko wśród zwyczajnych członków, ale i wśród dzieciaków z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Tylko w tym roku możemy pochwalić się 3. miejscem zdobytym w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP Kraków-Grodzki oraz 1. miejscem jednej z naszych podopiecznych w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Co roku organizujemy dni otwarte naszej jednostki, umożliwiając każdemu poznanie sprzętu, warunki pracy strażaka, udzielanie pierwszej pomocy, a wszystko to dzięki zabawie, konkursom z nagrodami przy grillu i smakołykach przygotowanych przez każdego z nas.

Zakres działań OSP Kostrze jest tak obszerny, że można by było opowiadać bez końca. Każdego zainteresowanego życiem jednostki zapraszamy na nasz facebookowy profil: https://www.facebook.com/ospkostrze/.

Kim jesteśmy

Członkowie OSP Kostrze to grupa zapaleńców wykonujących różne zawody, między innymi: kucharza, sprzedawcy, zawodowego strażaka czy urzędnika, których łączy jeden cel: pomoc innym.

Co roku w szeregi OSP Kostrze napływa kilku nowych ochotników, którzy zostają w organizacji na dłużej, a to wszystko dzięki atmosferze i szerokim zakresie zadań, których podejmują się jej członkowie, umożliwiając każdemu z nich wykazanie się w danym obszarze.

 

Budżet kampanii

Kwota, jaką potrzebujemy zgromadzić, to 3100 złotych. 2300zł to cena zestawu little family umożliwiającego realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych, z kolei 800 złotych to koszt 4 fantomów Mini Anne Plus dla uczestników kursu.

 

Każdy, kto przyłączy się do kampanii przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności biorących udział w szkoleniu uczącym ratować.