Razem możemy więcej

Kampania się zakończyła

0%

postęp

12

zebrano w PLN
do końca (28-05-2017 g. 14:09)

zbiórka ciągła
Celem Naszej Fundacji jest aktywna realizacja działań,aby wesprzeć najbardziej potrzebujących ludzi w ratowaniu ich życia,poprawie warunków życiowych i bytowych .
„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.” ♥   


Historia powstania fundacji

Fundacja Uwierz w pomoc w lutym tego roku obchodziła swoja pierwszą rocznicę powstania. Została utworzona przez osobiste doświadczenia z chorobą bliskiej małej istotki .Była nią śp.Martynka,która swą obecnością rozkochała w sobie wiele ludzkich serc. Każdego dnia zmieniała nasze życie i pozwalała zrozumieć co jest w nim ważne i piękne.Teraz my staramy się zmieniać świat na lepszy tak jak nas tego nauczył nasz mały kochany motylek.. Fundację tworzą ją ludzie z pasją,empatią a także ludzie dobrej woli,      
   

project-0ed974e0-f70f-4cbe-b9e2-bb09d1a908cc1487008718-content-0x0.jpg
 Każdego dnia walczymy dla swoich podopiecznych o fundusze na pokrycie ogromnych kosztów zagranicznych operacji,leczenia,rehabilitacji czy też ubóstwa.Tylko dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli możemy realizować nasze plany i pomóc.
Pomagamy i wspieramy
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby z chorobami nowotworowymi
 • wspieramy działalność mającą na celu ochronę zdrowia
 • wolontariat
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia i sportu
 • wspieramy rozwój podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia
 • placówki socjoterapeutyczne ,domy dziecka,,zakłady poprawcze

 Na obecną chwilę pod naszą opieką mamy 9  podopiecznych.

 • pogorzelcy
 • z chorobami nowotworowymi
 • cierpiące dzieci na nieuleczalną chorobę Leigha
 • osoby dotknięte ubóstwem


Nasze cele

Głównym  celem fundacji są działania mające na celu wparcie naszych podopiecznych..Pomagamy poprzez apele na portalach społecznościowych,w mediach,telewizji czy też akcje charytatywne podczas których zbierane są dary czy fundusze..

O wszystkich naszych działaniach można dowiedzieć się śledząc naszą stronę na Facebooku => Fundacja Uwierz w pomocNasze dotychczasowe działania 


Chcieliśmy  sprawić radość dzieciom , tak po prostu, tak... bez okazji, bez specjalnych uroczystości..


project-0ed974e0-f70f-4cbe-b9e2-bb09d1a908cc1487011847-content-0x0.jpg
project-0ed974e0-f70f-4cbe-b9e2-bb09d1a908cc1487012157-content-0x0.jpg
 • Włos do Włosa - Nasza Fundacja podjęła współpracę ze" Stowarzyszeniem Mówimy NIEboRAKowi" dla których będziemy przekazywali z salonów fryzjerskich włosy na wyprodukowanie przepięknych peruek dla dzieci z chorobami nowotworowymi :project-0ed974e0-f70f-4cbe-b9e2-bb09d1a908cc1487012810-content-0x0.jpg

To tylko trzy  z wielu wydarzeń dzięki którym mogliśmy wesprzeć naszych podopiecznych.
W jaki sposób i kogo wspieramy  można poczytać na naszym fanpage..

Abyśmy mogli dalej prowadzić nasze działania, niezbędne nam są środki finansowe dzięki którym wyślemy niezbędny list,zorganizujemy akcje charytatywną czy wesprzemy podopiecznego.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową pomoc i jednocześnie zachęcamy do dalszego wsparcia.

Pomóc można w formie :
 • wolontariatu
 • darów rzeczowych  ( na poczet działalności fundacji oraz dla podopiecznych)
 • darowizny
 • umów partnerskich 
 • przekazania 1 % 

project-0ed974e0-f70f-4cbe-b9e2-bb09d1a908cc1487015454-content-0x0.jpgZa każdą formę pomocy serdecznie DZIĘKUJEMY !!!